Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering vt-20. Solen

Skapad 2020-03-20 09:00 i Östra Karups förskola Båstad
Förskola
Barnen ska ges möjlighet att använda surfplattan och prova den.

Innehåll

  • Pedagogisk planering -20 SolenVad säger Lpfö?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

 

Forskning: 

Den kreativa processen sker i samband mellan barnet och förskolläraren. Här krävs förskollärarens närvaro och samspel.

Enl: Karlstads universitets Pedagogiska tidskrift. Årgång 7, nr1,2011.

 

Små barn har ofta ett experimenterande och undersökande arbetssätt vilket gör att de har ett avspänt förhållande till nya redskap som tex datorn, mer Appelberg och Eriksson(1999). ”Om datorn finns tillhands för barn redan i förskoleåldern lär sig barn att se den som ett hjälpmedel lika naturligt och självklart som pennor, saxar och papper.” (Sid 24) Ur Paddagogik, rapport av Erika Ljungberg.Nuläge/ vad behöver vår barngrupp

Att barnen ska få möjlighet att använda surfplattan och få prova den.Vad ska vi fokusera på? 

Att hantera surfplattan och dess funktion.

Vi ska fokusera på att använda orden - hemknappen, ikon, swipa Vårt mål/Syfte

Att lära sig surfplattans grunder.

 

Strageier/ metoder. Hur gör vi?

Vi pedagoger ska vara noga med att använda de rätta orden för de olika funktionerna som surfplattan har. 

I den fria leken och i planerade lärsituationer kommer vi att ta fram surfplattan och låter barnen prova och träna tillsammans med oss.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: