Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Palmbladsskolan - Argumenterande tal Åk 8

Skapad 2020-03-20 09:54 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du ska hålla ett argumenterade tal inför klassen/mindre grupp under april månad.

Innehåll

Syfte

Syfte med undervisningen är att eleverna ska:

-lära sig att muntliga presentera/redovisa
-känna en muntlig säkerhet.
-lära sig att skapa ett argumenterade tal.

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

 • Öva att tala inför andra i form av en redovisning av ditt argumenterande tal.
 • Sträva efter att tala tydligt.
 • Sträva efter att titta upp från texten så mycket som möjligt.
 • Använda flera olika källor och granska dem.
 • Få kunskap om och kunna förmedla information muntligt.

Undervisning

Vi kommer att gå igenom tips och strategier för muntlig presentation. Gå igenom "hur" ett argumenterande tal bör vara uppbyggt. Ditt tal ska redovisas muntligt under april månad.

Bedömning

 • bedömning sker i matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Argumenterande tal

Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Den ordning du redovisar ämnet - från inledning till avslutning
Du hade en röd tråd och försökte hålla dig till den.
Du hade en tydlig röd tråd med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och en tydlig avslutning.
Du var så pass säker att du kunde vika ut på sidospår utan att förståelsen var förlorad (t.ex. berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer).
Ögonkontakt
Utantill- eller innantilläsning?
Du kom ihåg att titta upp ibland.
Du använde stödorden ibland och hade mycket ögonkontakt.
Du använde sällan stödorden utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Tes
Din tes är tydligt presenterad
Argument/Motargument
Du har argument som du bemöter med motargument.
Du har relativt tydliga argument som du delvis bemöter och understödjer med ex. fakta.
Du har tydliga argument som du bemöter och understödjer med ex. fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: