Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallsituationer -när vi ska gå ut

Skapad 2020-03-20 10:21 i Naturförskolan Tanum
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Att få struktur på hallsituationen, när vi går ut. Skapa struktur för barnen vid påklädning. Ta ansvar för sina kläder i hallen.

Innehåll

VAD ska utvecklas/utmanas?

Utveckla förmågan att genomföra  påklädning självständigt.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka

Barngruppen delas upp och den av pedagogerna som är hallansvarig med att gå till hallen med några utav barnen. Den hallansvarige pedagogen hjälper och stöttar alla barnen som är i hallen samt finns där till nästa pedagog är klar för att ta med sig de barn som är klara och sedan gå ut. Den sista pedagogen stannar kvar tills alla barnen har klätt på sig och sen går de ut.

Alla barn och pedagoger i gruppen. 

Förberedelser:

Vid utgång efter frukost går pedagog vid bordet i köket ut till hallen med sina barn runt sitt bord. Hjälper dem vid toalett och med påklädning och går sedan ut. Pedagog vid bordet i målarrummet följer med sina barn runt sitt bord ut i hallen. Hjälper dem me stöd i toalett besök och påklädning. Går sedan ut. 

Bildstöd som efter väder och årstider kontinuerligt och dagligen måste ses över av den hallansvarige.  

Aktiviteter:

Utmana barnen med sin påklädning, t ex dra upp dragkedjan på jackan, göra "strumplås".

Pedagogerna ger verbalt stöd, visuellt stöd och uppmuntrar barnen att visa och hjälpa varandra.

Efterarbete:

Samtala med barnen om aktiviteten.

Lärlogga om barnes utveckling utifrån påklädning.

Strävansmål:

Att barnen utvecklar sin självständigt vid på och avklädning. 

Att barnen utvecklar ansvar för sina kläder.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: