Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde Bråk och procent

Skapad 2020-03-20 13:00 i Påskbergsskolan Varberg
Grundskola 7 Matematik
Det här kommer du att få undervisning om: - Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. - Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk och decimalform vid överslags räkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer. - Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden. - Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.


Innehåll

Det här ska du lära dig:

Bråk

 • Kunna skriva bråk i både bråkform och blandad form.
 • Kunna förlänga och förkorta bråk samt veta när det kan vara värdefullt att behöva göra det.
 • Kunna addera, subtrahera och multiplicera bråk. (För dig som vill arbeta mot högre nivå ska du även kunna dividera bråk).
 • Kunna göra omvandlingar mellan bråk- och decimalform.

Procent

 • Förstå innebörden av begreppet procent t ex, hur mycket är 25% av något, hur många procent är ”nästan allt”, hälften o s v.
 • Kunna göra omvandlingar mellan procent-, decimal- och bråkform.
 • Veta att procent är samma som en hundradel samt hur man räknar ut 1 % av något t ex 1% av 400 kr.
 • Kunna räkna ut delen av något när procenten är känd. T ex hur mycket är 14% av 750 kr.
 • Kunna räkna ut hur många procent något är (beräkna andelen). T ex hur många procent är 7 av 23? (Delen/det hela)
 • Kunna beräkna andelen vid förändring (höjning och sänkning). T ex En cykel kostar 3525 kr, den kostade tidigare 3995 kr, med hur många procent har priset sänkts?
 • Beräkna det hela utifrån en känd procentsats. T ex 5% är 10 kr, hur mycket är då 100%?
 • Kunna använda ovanstående vid problemlösning.

Matriser

Ma
Avstämning Bråk

Avstämning Bråk

Ej tillräckliga kunskaper
E
C
A
Metod (M)
Problemlösning (P)
Resonemang (R)

Ma
Skriftligt prov Procent

Ej tillräckliga kunskaper
E
C
A
Begrepp (B1)
Ej tillräckliga kunskaper
B1: Uppgiften är till stora delar korrekt löst. Du har kunskaper om några procentbegrepp.
Begrepp (B2)
Ej tillräckliga kunskaper
B2: Har löst någon del av uppgiften. Du har kunskaper om några procentbegrepp.
B2: Du har goda kunskaper om bråk- och procentbegreppen och visar det genom att använda dem på ett relativt
Metod (M1)
Ej tillräckliga kunskaper
Du har valt någon metod och gjort i huvudsak korrekta beräkningar.
Metod (M2+M3)
Ej tillräckliga kunskaper
Du har valt någon metod och gjort i huvudsak korrekta beräkningar.
Du har valt och använt ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget med gott resultat.
Problemlösning (P)
Ej tillräckliga kunskaper
Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer. Du beräknar P1 och P2.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer. Du gör beräkningar av P3 och P4 med godtagbart resultat, eventuellt i kombination med P1 eller P2.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer. Du gör en fullständig och korrekt lösning på P3 och P4.
Resonemang (R)
Ej tillräckliga kunskaper
R1: Du för ett resonemang som går att följa om antal elever. Du hittar en korrekt lösning (exempel/beräkningar). Du motiverar dina val med godtagbara matematiska resonemang (text).
R2: Du för ett resonemang med god struktur. Du kan se att problemet kan lösas på olika sätt (exempel/beräkningar) med godtagbara matematiska resonemang (text).
R2: Du för ett resonemang med mycket god struktur. Du kan se att problemet kan lösas på flera olika sätt (exempel/beräkningar) med välutvecklade matematiska resonemang (text).
Kommunikation (K)
Du redovisar inte dina uppgifter eller det går inte att följa dina redovisningar.
Redovisningen omfattar en mindre del av uppgifterna men är begriplig och möjlig att följa och du förstår det matematiska språket.
Redovisningen omfattar nästan alla uppgifter och är av god kvalitet och du förstår och använder matematiskt språk.
Redovisningen omfattar alla uppgifter och redovisningen är tydlig med korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: