👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Ordklasser, stavning och meningsbyggnadskola

Skapad 2020-03-20 14:49 i Ryrsjöskolan Lilla Edet
Grundskola 4 – 6 Svenska
För att kunna skriva utvecklande och beskrivande texter, så behöver du ha koll på de olika ordklasserna och hur man bygger meningar på bästa sätt. Du behöver känna till hur man använder olika skiljetecken. Det är även viktigt att kunna stava orden rätt.

Innehåll

Vi kommer att gå igenom alla ordklasserna och du kommer att få olika övningar, som tränar dig inom dessa. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett prov på alla ordklasser. De ordklasser, som du fortfarande har svårigheter med kommer du, efter provet, att få jobba vidare med.

Vi kommer att prata om hur en mening är uppbyggd. Vi kommer att gå igenom alla skiljetecken och prata om hur de används. Du kommer att få öva på att sätta ut skiljetecken i en text.

Varje vecka tränar du stavning och repeterar stavningsreglerna i 10 ord i veckan. Du blir förhörd på orden varannan vecka och får extra tid att träna de orden, som du inte kunde stava till.

Du kommer att få kamratbedöma dina vänners texter och förbättra samt utveckla dina egna skrivna texter utifrån ordklasser, stavning och skiljetecken. Vi tittar även på styckesindelning och om det finns en röd tråd i texten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Meningsbyggnad, stavning och ordklasser

Jag har påbörjat arbetet, men behöver fortfarande hjälp att förstå.
Jag har förstått hur det fungerar, men behöver hjälp ibland för att komma ihåg.
Jag har grundläggande kunskaper om arbetet.
Jag har goda kunskaper om arbetet.
Ny nivå
Meningsbyggnad
Jag använder stor bokstav i början av en mening och i namn på personer, städer, länder, hav etc.
Jag kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
Jag kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jag använder punkt i slutet av en mening.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar jag grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar jag god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar jag mycket god läsförståelse.
Jag använder kommatecken mellan orden, när jag radar upp olika saker i en mening. Jag använder även kommatecken när jag sätter ihop två korta meningar till en lång mening m.h.a. en konjunktion.
Dessutom kan jag utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Dessutom kan jag utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen
Dessutom kan jag, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Jag använder talstreck när jag skriver dialog.
.
Jag kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation.
Jag använder frågetecken i slutet av mina frågor och utropstecken i slutet av utropande meningar.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I enkla texter kan jag använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
Jag delar in min text i olika stycken utifrån vad meningarna handlar om t.ex. björnens utseende i ett stycke, björnens ungar i ett annat stycke.
Jag berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Jag berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
Jag berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Jag har en röd tråd i min text. Jag delar in min text i inledning, mitt och avslutning.
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Ordklasser
Substantiv: Jag vet att ett substantiv är något man oftast kan sätta en eller ett framför, i bestämd form och i plural (flertal) t.ex. en flicka, flera flickor, den flickan, de flickorna.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan jag förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan jag förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan jag förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

TALA/SAMTALA

Jag har påbörjat arbetet, men behöver fortfarande hjälp att förstå.
Jag har förstått hur det fungerar, men behöver hjälp ibland för att komma ihåg.
Jag har grundläggande kunskaper om arbetet.
Jag har goda kunskaper om arbetet.
Ny nivå
Ge resons, bearbeta texter
Kommunikativ förmåga och begreppsförmågan
Dessutom kan jag ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan jag ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan jag ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Samtala, framföra åsikter
Kommunikativ förmåga och metakognitiv förmåga.
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Muntlig redogörelse
Kommunikativ förmåga och metakognitiv förmåga.
Dessutom kan jag förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan jag förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
Dessutom kan jag förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Minoritetsspråk
Begreppslig förmåga
Jag kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Ny aspekt

Ny rubrik

Jag har påbörjat arbetet, men behöver fortfarande hjälp att förstå.
Jag har förstått hur det fungerar, men behöver hjälp ibland för att komma ihåg.
Jag har grundläggande kunskaper om arbetet.
Jag har goda kunskaper om arbetet.
Ny nivå