Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt - Kensukes rike

Skapad 2020-03-21 08:11 i Frötuna skola Norrtälje
Vi kommer tillsammans att läsa boken Den magiska kepsen och arbeta på olika sätt med läsförståelse
Grundskola 4 Svenska
Vi kommer under ett par veckor läsa boken "Kensukes rike" av Michael Morpurgo. Vi kommer under tiden arbeta med olika arbetsuppgifter kring texten där vi jobbar med ord, vad som står på raden, mellan raderna och bortom raderna.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet med arbetsområdet är att du ska träna på att läsa texter med flyt och kunna använda dig utav flera olika strategier för att förstå texten bättre.

Det här ska vi göra

 • Läsa och lyssna på boken Kensukes rike av Michael Morpurgo
 • Öva på lässtrategier genom att t.ex. förutspå, arbeta med ord och begrepp, ställa frågor och sammanfatta.
 • Diskutera ord och begrepp samt bokens handling

Tidsperiod: V35-40

 Se uppgifter för närmare planering vecka för vecka.

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att :

 • Läsa olika sorters texter med flyt och förstå vad de handlar om
 • Använda dig av lässtrategier för att få fram budskapet i texten
 • Kunna göra sammanfattningar av texters innehåll i rätt ordningsföljd
 • Kunna kommentera och resonera kring viktiga delar i texten 

Uppgifter

 • Kap.1 (s.9-22) Peggy Sue

 • Uppgift 1 - Framsida

 • Kap. 2 (sid. 23-28) Vatten, vatten överallt

 • Kap. 3 (s.29-46) Loggbok

 • Kapitel 4 (s.47- 66) Gibbonapor och spöken

 • Kap. 5 (s. 67-80) Jag Kensuke

 • Kap. 6 (81-92) Abunai!

 • Kap. 7 (s.93-108)Allt vad tystnaden sade

 • Kap 8 (s. 109-120) Alla döda i Nagasaki

 • Kap.9 (121-132) Sköldpaddornas natt

 • Kap. 10 (s.133-146) Apjägarna kommer

 • Efterord

 • Bok recension - Kensukes rike

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Kunskapskrav

E
C
A
Läsa
 • Sv  E 6
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt och använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt och använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa
 • Sv  E 6
Göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget.
Läsa
 • Sv  E 6
Utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva
Språkriktighet
 • Sv  E 6
Använder i texter grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Använder i texter grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Använder i texter grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: