👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2020-03-22 17:53 i Getingeskolan Halmstad
Vi kommer framför allt rikta in oss på islam och till viss del judendomen. Övergripande mål med kursen är att du ska få en större förståelse av religionernas likhet i ursprung, historia och geografisk härkomst.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi att titta närmare på religionen islam. Vi kommer först att läsa om grunderna för att sedan gå över till att titta på hur religionen påverkar vardagen samt vilka likheter och skillnader det finns jämfört med andra religioner.

Innehåll

Syfte

Syftet med ämnet religion är att du ska öka din kunskap och förståelse av religioner och traditioner i världen samt att du ska öka din kunskap om islam och dess likheter med tex. kristendomen. För att skapa en så bred bild av detta som möjligt, kommer vi även studera geografisk utbredning och historisk utveckling av religionerna.

Under kursen kommer vi ha gemensamma genomgångar, se film, arbeta med Studi samt arbeta med läroboken som ni får som PDF. 

Kunskapskrav - bedömning

Dina kunskaper kommer utvärderas successivt under kursen. Därför är ditt aktiva deltagande under lektionerna viktigt. Dina kunskaper/förmågor kommer du också få visa vid ett skriftligt prov om ni kommer tillbaka till skolan inom kort, i annat fall blir det en inlämningsuppgift.

 

Tänk på att ni har koll på följande:

- viss kunskap om religionens historia

- vad som är viktigast inom religionen, tex Islams fem pelare

- olika inriktningar

- högtider och mattraditioner

- viktiga begrepp, tex moské

 

/Robert

Uppgifter

  • Instuderingsfrågor inför test 3 mars

  • Faktablad Islam

  • Läroboken i Religion

Matriser

Re
Islam

E-nivå
C-nivå
A-nivå
1
Hur pass goda kunskaper du har om islam
Du har grundläggande kunskaper om islam och visar det genom att beskriva dess historia och uppkomst, skriften, läran, olika inriktningar, högtider och vardagsliv.
Du har goda kunskaper om islam och visar det genom att förklara och beskriva samband mellan dess historia och uppkomst, skriften, läran, olika inriktningar, högtider och vardagsliv.
Du har mycket goda kunskaper om islam och visar det genom att förklara och beskriva samband och generella mönster mellan dess historia och uppkomst, skriften, läran, olika inriktningar, högtider och vardagsliv.
2
Hur pass väl du resonerar kring likheter och skillnader mellan religionerna.
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom islam och mellan andra religioner samt livsåskådningar.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom islam och mellan andra religioner samt livsåskådningar.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom islam och mellan andra religioner samt livsåskådningar.
3
Hur pass väl du kan se samband mellan religion och samhälle och hur du resonerar kring dessa samband.
Du kan utifrån undersökningar beskriva enkla samband och på ett enkelt sätt resonera hur islam påverkar traditioner, lagar och värderingar.
Du kan utifrån undersökningar beskriva förhållandevis komplexa samband och på ett utvecklat sätt resonera hur islam påverkar traditioner, lagar och värderingar.
Du kan utifrån undersökningar beskriva komplexa samband och på ett välutvecklat sätt resonera hur islam påverkar traditioner, lagar och värderingar.