Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren kommer

Skapad 2020-03-22 20:28 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Lektion handlar om våren, en av kommande årstider.
Grundskola 3 – 4 Modersmål
Den här lektionen kommer att handla om våren, en av kommande årstider. Eleverna kommer att lära sig specifika ord förknippade till denna årstid, sätta dessa ord i meningar, repetera stavning, samtala och uttrycka sina åsikter samt läsa en dikt om våren och fylla i saknade ord i diktens text.

Innehåll

Tidsperiod: v.12-v.13

 

Lektionsinnehåll:

- Utökning av ordförråd

Eleverna lär sig ord som beskriver väder

-Användning av ord i meningar

Eleverna sätter ord i meningar.

- Logisk förbindelse av verb med substantiv

Eleverna binder verb med rätt substantiv.

Muntlig repetition samt stavning av fyra årstider

- Eleverna repeterar muntligt namn på fyra årstider samt tränar på stavning

Användning av alla ord i texten

-Eleverna sätter alla inlärda ord i texten

Samtal kring aktiviteter i olika årstider

- Samtal med eleverna om vad man kan göra och vad de gillar att göra mest i olika årstider

Läsning av en lättläst dikt om våren samt samtal kring innehållet

-Eleverna läser högt en kort dikt och samtalar om vad dikten handlar om med hjälp av läraren

Repetition av månader och stavning samt förbindelse månader till årstider.

- Eleverna binder månader till årstider

Skrivning av sina åsikter

- Eleverna skriver om vilken månad gillar de mest och argumenterar varför

 

Bedömning sker genom:

- aktivitet under lektionen

- uttal och skrivning av månader och årstider

- användning av ord när eleverna uttrycker sina åsikter och samtalar

- högläsning- flyt i läsningen

- diskussion kring diktens innehåll och visad förståelse

- förståelse av instruktioner

 

 

 

 

Uppgifter

 • Material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: