Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What's up 7, "Adventures", v 13 - 18

Skapad 2020-03-23 11:27 i Spängerskolan Kristianstad
- Vi arbetar med kapitlet "Adventure" i läromedlet "What's up". Fokus ligger på ord och uttryck kring äventyr. Övriga fokusområden: Grammatik; futurum, adjektiv och räkneord. Fonetik; repetition + genomgång av nya fonetiska tecken. (s/z)
Grundskola 7 Engelska
- Vi arbetar med kapitlet "Adventures" i läromedlet "What's up". Fokus ligger på ord och uttryck kring äventyr.

Innehåll

Goals 

• To improve word knowledge; adventures

• To improve language so itʼs more correct and varied.

• To improve ability to speak.

Plan

We will work with the unit "Adventure" in Whatʼs up 7. Each week you have homework for Friday and you can see below what it will be.

Week 13/14 - Starter + All alone in Death Valley
TB p 94-95
WB p 106-110

Homework: Hand in all exercises latest Tuesday, v 16

Week 15: Påsklov

Week 16/17 "The Discovery"
TB p. 98-99
WB p. 114-115

Homework:  Hand in all exercises latest monday after class, v 17

Week 17/18 "Over Niagara Falls"
TB p 100-101
WB p 119-121

Homework:  Hand in all exercises latest monday after class, v 18

Evaluation

 • Tests on words and on the texts
 • WB-exercises  (in notebook or on blog)
 • Speaking exercises

 

Uppgifter

 • Test on "Adventures", v 21/22

 • Test "Adventures", v

 • Over the Niagara Falls, v 17/18

 • Glosor "The discovery", monday, v 17

 • What's up 7: The discovery, v 16/17

 • What's up 7: All alone in Death Valley, v 14

 • What's up 7: Adventures "Starter", v 13

Kopplingar till läroplanen

 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Skriftlig framställning engelska

Skriftlig produktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Innehåll saknas eller är irrelevant. Det är svårt för läsaren att följa med.
Tunt innehåll men det är förhållandevis lätt att följa.
Bra struktur(disposition ) på uppsatsen. Innehållet är relativt fylligt.
Mycket bra struktur med en tydlig röd tråd. Innehållet är fylligt, beskrivande och detaljrikt
Ordförråd
Otillräckligt/begränsat ordförråd.
Viss begränsning i ordförråd, men innehållet framgår.
Stort ordförråd. Du använder dig av lite " svårare " ord som passar i kontexten. Du har även använt en del synonymer.
Mycket stort och varierat ordförråd. Använder småord, t.ex prepositioner och konjunktioner samt synonymer. Idiomatiska uttryck.
Grammatik
Använder inga grammatiska strukturer och det gör att det ibland blir svårt att förstå.
Försöker använda grammatiska strukturer som gör innehållet lätt att förstå.
Använder grammatiska strukturer på ett bra sätt.
Skriver med god grammatisk säkerhet och flyt.
Bearbeta text
Inga försök görs att förbättra texten.
Få försök göra att förbättra texten, t.ex genom att endast korrigera språket till viss del.
Texten har bearbetats genom att korrigera språk och till viss del fylla ut innehållet.
Texten har bearbetas väl, både genom att korrigera språk och att fylla ut innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: