Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik - Åk 5

Skapad 2020-03-23 14:49 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 5 Musik
Se under "innehåll" vad vi i stora drag arbetar med under läsåret.

Innehåll

I årskurs 5 arbetar vi på musiken framför allt med:

 • Gemensam sång
 • Takt & rytm
 • Melodispel (keyboard/gitarr)
 • Ackordspel (keyboard/gitarr/ukulele)
 • Instrumentkunskap
 • Musikens påverkan och användning i olika sammanhang

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: