Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema NaturligtVIs

Skapad 2020-03-23 15:50 i Friskolan Metis Grundskolor
Ett temaarbete för åk F-3 med fokus på naturen, växter och djur samt ekologisk hållbarhet.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska Bild Hem- och konsumentkunskap Biologi Slöjd
I detta tema ska vi möta våren i naturen och ta reda på vilka växter och djur som finns runt omkring oss. Vi kommer att repetera och uppdatera oss inom sopsortering och återanvändning, och vi ska också göra spännande upptäckter kring vattnets kretslopp. Välkomna in i läsårets sista temaperiod NaturligtVIs!

Innehåll

Undervisning

Vecka 12 är det dags för upptakt i läsårets tredje tema som vi valt att kalla NaturligtVIs.

Upptakten sker i åldersblandade grupper, åk F-6,  där eleverna i smågrupper ska göra en övning där alla får reflektera över konsumtion, behov och önskningar med fokus på hållbarhet. Vi använder bl a strukturen Karusellen med frågeställningarna:

 • Vad behöver ni för att överleva?

 • Vad behöver ni för att må bra?

 • Vad vill ni ha för att det är roligt?

 • Vad vill ni ha för att andra har det?

Efter upptakten kommer åk F-3 att arbeta vidare med vattnets kretslopp, djur, växter och människans påverkan på naturen genom medvetna handlingar. 

I uppstarten går F-1 till naturrutan och åk 2-3 besöker skolskogen. 

Periodens art i F-2 finns uttryckt i mål för bild och slöjd nedan. Eleverna kommer att arbeta med broderi. 

Redovisningen är planerad till torsdagen den 28 maj. Dock får vi under rådande omständigheter genomföra redovisningen utan att samlas allesammans. Vi planerar en redovisning i bilder och skrift. 

 

Under temat kommer vi att bedöma på vilket sätt du utvecklar din förmåga att:

 • förstå innebörden av nya ord och begrepp som är kopplade till temat. T ex årstid, kretslopp, livscykel, näringskedja och art. (begreppslig förmåga)

 • lyssna och ta till dig fakta genom föreläsningar, samtal, upplevelser, texter och filmer. (förmågan att hantera information)
 • beskriva och förklara samband, se skillnader och likheter samt dra slutsatser. Det kan t ex handla om att upptäcka växter som lever i vår närmiljö, hur de fortplantas eller hur vi människor kan bidra till en bättre miljö med hjälp av medvetna val. (analysförmåga)
 • delta i samtal och diskutera kring frågor som uppkommer i temaområdet. (kommunikativ förmåga)
 • visa vad du har lärt dig samt redovisa och berätta så att andra förstår. (metakognitiv förmåga)

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • får möjligheter att arbeta ämnesövergripande
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Bi  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: