Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysisk aktivitet och hälsa åk 5

Skapad 2020-03-23 16:02 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 5 NO (år 1-3) Biologi
Kroppen är fantastisk! Hur många maskiner finns det som skulle kunna klara av det som din kropp gör? . Det är spännande att utforska människan. Dessutom är det lätt-alla har ju en kropp! Under några veckor kommer vi att arbeta med arbetsområdet Kropp och hälsa. Det är viktigt att du vet hur din kropp fungerar så att du själv kan påverka ditt eget välbefinnande!

Innehåll

Syfte

 

 

Syftet med arbetet är att lära sig hur vi människor påverkas utav fysisk aktivitet, samt få en god uppfattning om varför det är viktigt att röra på sig och hur vi kan göra för att få en förbättrad hälsa. Lektionerna kommer att kombineras både teoretiskt och praktiskt, för att kunna göra så aktiva lektioner som möjligt.

Centralt innehåll

Konkritiserade mål

Du ska utveckla din förmåga  att:

 • kunna några utav kroppens organ, och förklara hur de fungerar i olika sammanhang.
 • Kunna förklara varför det är viktigt att röra på oss, samt kunna förklara vad som händer i vår kropp under fysisk aktivitet.
 • använda kunskaper i biologi för att kunna kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
 • beskriva några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas
 • kunnar hur du kan påverka din hälsa genom kost, sömn, hygien och motion.
 • beskriva och kunna hur lagsporter kan påverka vårt sociala liv.
 • diskutera identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Bedömning

Jag kommer att bedöma: din förmåga att använda viktiga begrepp inom kropp och hälsa och kan beskriva dessa samt se samband mellan dessa. din förmåga att resonera och argumentera om fysisk aktivitet och vår hälsa.

Din förmåga att kunna samarbeta, samt vara aktiv på lektionerna via att kunna diskutera och resonera.

Ditt innehåll i dina läxor, grupparbete samt prov.

Arbetsbeskrivning

 

 

 • Genomförande och dokumentation av enkla praktiska undersökningar.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till människokroppen, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
 • Vi kommer att se film och filmklipp om fysisk aktivitet och vår hälsa.
 • Sammanfatta information från filmer, texter och diskussioner.
 • Vi kommer att ha ett grupparbete där man jobbar två och två.
 • Klassrumsdiskussioner.
 • Läxor och prov.
 • Muntliga genomgångar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6

Matriser

NO Bi
Kroppen år 5

Påväg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än väl godtagbara kunskaper
Begrepp inom kroppen
Du behöver hjälp med grundläggande kunskaper om viktga begrepp inom kropp och hälsa och behöver hjälp att se sammanhand mellan dessa. Samt behöver du ha hjälp med att ge exempel på att beskriva begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om viktiga begrepp inom kropp och hälsa och kan se sammanhang mellan dessa. Samt kan ge exempel på och beskriva begreppen.
Du har goda kunskaper om viktiga begrepp inom kropp och hälsa och kan se sammanhang mellan dessa. Samt kan förklara och visa på enkla samband mellan dessa med relativt god användning av begreppen.
Du har mycket goda kunskaper om viktiga begrepp inom kropp och hälsa och kan se sammanhang mellan dessa. Samt kan förklara och visa på enkla samband mellan dessa och något gemensamt drag med god användning av begreppen.
Resonemang om hälsa och sjukdom
Du behöver hjälp att underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom relatera till några samband i människokroppen.
Du kan i enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom relatera till några samband i människokroppen.
Du kan i utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom relatera till några samband i människokroppen.
Du kan i välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom relatera till några samband i människokroppen.

NO Bi
Biologi kunskapskrav åk 4-6.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Eleven har ännu inte kunnat visa att den kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven har ännu inte kunnat visa att den kan söka naturvetenskaplig information och kan använda då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven har ännu inte kunnat visa att den kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhangen.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Eleven har ännu inte kunnat visa att den kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven har ännu inte kunnat visa att den i arbetet använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven har ännu inte kunnat visa att den kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang och likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven har ännu inte kunnat visa att den dessutom kan göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven har ännu inte kunnat visa att den har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och kan visa de genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Eleven har ännu inte kunnat visa att den i enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Eleven har ännu inte kunnat visa att den kan ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven har ännu inte kunnat visa att den kan berätta om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven har ännu inte kunnat visa att den också kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: