Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren

Skapad 2020-03-23 16:32 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Ett skrivprojekt som bygger på Josef Sahlins handledning med samma namn där vi skriver en roman.
Grundskola 4 Bild Svenska
I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med ett projekt där ni får skriva en berättelse med flera kapitel. Vi kommer även rita bilder till varje kapitel.

Innehåll

 

Undervisning:

 • Du kommer att få skriva en kapitelbok som heter "Den magiska dörren". Varje kapitel har en tydlig instruktion om vad kapitlet ska innehålla.
 • Du får träna att skriva på olika sätt, t.ex. skriva ett brev, använda ord som beskriver känslor, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger. 
 • Du skriver din text på datorn.
 • Varje kapitel ska också illustreras med en passande bild.
 • Du får lyssna på dina kamraters texter, du får ge och ta emot respons.
 • Vi diskuterar också tillsammans vad som gör en text bra och hur man kan förbättra den.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • använda stor bokstav och punkt.
 • stava vanligt förekommande ord.
 • skriva med en röd tråd och ha en tydlig inledning, handling och avslut.
 • rita en bild som hör ihop med din text.
 • ge respons.
 • ta emot respons och förbättra din text med hjälp av responsen.

 

Bedömning

 • Jag kommer bedöma din text i matrisen efter avslutat arbete.
 • Under arbetes gång kommer jag ge dig respons som du ska använda i ditt arbete för att förbättra din text.

Uppgifter

 • Den magiska dörren

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv Bl
Svenska och bild år4 "Den magiska dörren".

Du behöver träna mer..
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Innehåll - Röd tråd
Du visar hur du skriver en berättelse med röd tråd, tydlig början, händelse och slut.
Skrivregler
Du visar hur du använder skiljetecken och hur du stavar.
Dialoger
Jag visar vem det är som pratar genom att använda talstreck samt byta rad.
Beskrivningar
Jag kan göra person-och miljöbeskrivningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: