Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemin i vardagen, naturen och samhället åk 9 vt20

Skapad 2020-03-23 23:04 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi Teknik
I detta arbetsområde tittar vi närmare på olika kemiska föreningar och dess förekomst och användning i vardagen, naturen och samhället. Vi kommer mest att lära oss mer om syror och baser, om olika material och deras egenskaper men också lite elektrokemi. Vi kommer också att titta närmare på olika ämnen ur ett hållbarhetsperspektiv.

Innehåll

 INNEHÅLL OCH ARBETSSÄTT

Vi kommer att ha genomgångar, se filmklipp, arbete med instuderingsfrågor, göra olika laborationer (bland annat järnframställning, försurning och neutralisation, tvåltillverkning, framställning av olika estrar, batteriets princip och korrosion, hållfasthetstest) samt göra en enklare livscykelanalys över en produkt.

 

EXEMPEL PÅ BEGREPP

Syra, bas, neutralisation, vätejon, hydroxidjon, salt, pH-värde, pH-skala,indikator, försurning och havsförsurning,  oorganisk syra, alkohol, ester, korrosion, ädel och oädel metall,

 

REDOVISNING

Skriftligt prov syror och baser (Ke) - tisdag v18

Praktiskt prov med laborationsrapport (Ke/Bi)

Livscykelanalys (Ke/ Bi/ Tk)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9

Matriser

Bi Tk Ke
Visad kunskap inom arbetsområdet

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Biologi/Kemi
Förmåga - använda kunskaper i biologi/kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, energi, miljö, naturbruk och ekologisk hållbarhet
Du har inte nått godtagbara kunskaper inom området än.
Du visar godtagbara kunskaper inom området.
Du visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
Biologi/Kemi
Förmåga - systematiskt arbete i biologi/kemi. Planera, utföra, redovisa och utvärdera genomförd laboration.
Kemi
Förmåga - använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Teknik
Förmåga - identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Teknik
Förmåga - värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Teknik
Förmåga - analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: