Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 8 - kapitel 6 - v. 13-17

Skapad 2020-03-24 10:46 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
I detta arbetsområde kommer vi repetera en del grammatik som vi redan gått igenom. Vi avslutar med ett prov som har fokus på textskrivande, och det är också främst texterna som bedöms i detta arbetsområde. Vi kommer även öva en del på läsförståelse.

Innehåll

v.13

 

Tisdag 24/3

Vi går igenom den här planeringen för de kommande veckorna. 

 

De som inte lämnat in den muntliga uppgiften från förra veckan gör det. 

Jobba med häftet.

Klar?

 

Gör följande övningar i arbetsboken:

uppgift 2 s.65

uppgift 1 s.68

Stencil om dativ

 

Vi tittar på Skam Deutschland avsnitt 2 på urplay och jobbar med arbetsbladet som hör till. 

 

Torsdag 26/3

 

Ich und meine Familie. Lyssna och översätt texten på s.66 i textboken.

Genomgång av de modala hjälpverben, vad minns vi?

 

Övningar i arbetsboken som hör till texten: 

uppgift 1 s.86

uppgift 2 s.87

 

Vi gör hörövning 4 s.89 tillsammans. 

 

v.14

 

Tisdag 31/3

 

Läs dialogen Babysitten på s.68-69 i textboken två och två och gör uppgift 1+2 som hör till 

 

Övningar i arbetsboken:

uppgift 1 s.90-91

uppgift 3 s. 92-93

 

Vi repeterar possessiva pronomen genom att spela memory.

 

Vi tittar på Skam Deutschland avsnitt 3 och gör arbetsbladet som hör till. 

 

Torsdag 2/4

 -

 

v. 15

 

LOV

 

 

v.16

 

Tisdag 14/4

 

STUDIEDAG - ingen skola!! 

 

 

Torsdag 16/4

Genomgång prepositioner som styr ackusativ. (s.95 i arbetsboken)

 

Instuderingsfrågorna inför provet delas ut

Gör klart arbetsbladet ni fick innan lovet. 

 

 

 

v.17

 

Tisdag 21/4

Jobba med instuderingsfrågorna 

 

Klar?

 

Övningar i arbetsboken: 

uppgift 1 s.96-97

Läs texten om Napoleon på s. 72-74TB

uppgift 4 s. 98-99 

 

 

 

Torsdag 23/4

 Prov kapitel 6, med fokus på textskrivande.

 

 

Matriser

Tyska matris

F
E
C
A
Läsa och förstå
Texter, tal, välbekanta ämnen
Når inte kunskapskraven ännu Komplettering krävs
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Muntligt och skriftlig
Formulera sig
Når inte kunskapskraven ännu Komplettering krävs
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förtydliga
Når inte kunskapskraven ännu Komplettering krävs
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: