Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering och länkar 1:a världskriget 1914 - 1918

Skapad 2020-03-24 11:06 i Domnarvets skola Borlänge
Text och arbetsmaterial första världskriget
Grundskola 7 – 9 Historia
Du kommer att få kunskaper om första världskriget och dess orsaker, händelseförlopp, människors levnadsvillkor och konsekvenserna av kriget.

Innehåll

Kursplanering- Ht -20
 
v.46
Lektion 1
Lektion 2
 • Sammanfattande skrivning - Vad kommer du ihåg när det gäller orsaker, startskottet och Jul freden
v.47 - v.48

 

Lektion 2 - v.48

 • Sammanfattande skrivning - Vad kommer du ihåg när det gäller ny krigsföring, soldaternas liv i skyttegravarna, PTSD och kvinnornas roll under kriget.
 
v.49
 
Lektion 1

Lektion 2

 • Jämförelse mellan spanska sjukan och Covid 19. - Skrivövning, du får material och info under lektionen.
 
v.50
 
Lektion 1
 
 • Sammanfattande skrivning - Vad kommer du ihåg när det gäller kriget slut - Versailles freden och konsekvenserna av kriget

Lektion 2

 • Utvärdering av höst terminens historia kurs.
 
 
 
Vad du ska kunna efter avslutad kurs om första världskriget
 
 • Du ska ha kunskap om några orsaker till att kriget bryter ut och när det börjar och slutar
 • Du ska ha kunskap om "Jul freden" 1914
 • Du ska ha kunskap om kvinnornas roll under kriget och hur människor lever och påverkas av kriget
 • Du ska ha kunskap om ny krigsföring och nya maskiner som används i kriget
 • Du ska ha kunskap om soldaternas liv i skyttegravarna och hur soldaterna påverkades av kriget
 • Du ska ha kunskaper om Versailles freden
 • Du ska ha kunskaper om hur första världskriget utgång påverkade att andra världskriget börjar
 • Du ska ha kunskaper om konsekvenserna/följderna av kriget och hur det påverkade människorna i Europa och övriga världen.
 
 
Stödmaterial (texthäfte och frågor) till 1:a världskriget - Detta jobbar du med på Hel passen
 
Du börjar jobba med frågorna på sidan 134 i texthäftet. Det står ovanför frågorna vilka sidor du hittar fakta till frågorna. Använd dig av den hjälpen.
 
Svara kortfattat på de frågor som kräver det och utveckla dina svar när frågorna kräver det.
 
När det gäller frågor att diskutera (fråga 35 - 39), svarar du på dem i skrift istället. Tänk på att utveckla dina svar. 
 
Du skriv dina svar i startuppgiftboken eller i ett Word dokument som du delar med mig på mejlen: linda.hedberg@borlange.se
 
Texthäftet och frågorna ligger i den bifogade PDF filen under uppgifter här nedanför.
 
Lycka till!
Med vänlig hälsning Linda Hedberg

 

Uppgifter

 • Texthäfte och frågor till första världskriget

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: