Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2020-03-24 12:26 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Historia
Arbetsområdet sträcker sig mellan år 1050 och år 1520.

Innehåll

Målen är att du ska kunna:

Beskriva hur människor levde under medeltiden.
Jämföra hur människornas liv såg ut på medeltiden med vikingatid och nutid. 
Leta fakta i olika källor.
Använda dig av historiska begrepp så som adel, borgare, köpmän, skamstraff mf. 

Hur ska du visa du nått målen?

Du får möjlighet att visa att du når målen i diskussioner, skriftliga uppgifter och prov. 

Arbetssätt

Du kommer att få lära dig mer om medeltiden genom:

faktatexter i läroboken
muntliga genomgångar
radioprogram
filmer
grupparbete
dina klasskamraters muntliga redovisningar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: