Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi och ekosystem vt 2020

Skapad 2020-03-24 20:20 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grunderna i ekologi, olika begrepp, människans roll i ekosystem
Grundskola 7 Biologi
Ekologi handlar om olika samband i naturen. Vem äter vem? Varför överlever vissa och andra inte? Vilken roll har miljöomgivningen? Vad är människan roll och hur är vi beroende av naturen?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att ha genomgångar om teorin och du får jobba med innehållet genom att läsa i biologiboken, träna med instuderingsfrågor och göra en övning med näringsväv och ekosystem samt en laboration. Under två veckors projekttid får du jobba med ett grupparbete som handlar om olika klimatzoner och naturtyper. I slutet av perioden görs en fältundersökning. Lästips och mera detaljer om planeringen av vårens biologiperiod, provdatum samt deadlines hittar du på Mina studier. 

Matriser

Bi
Bedömning i ekologi

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet
Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att s om konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
1. Att diskutera naturbruks- och ekologiska hållbarhetsfrågor, motivera ställningstaganden, beskriva konsekvenser
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör naturbruk och ekologiskhållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör naturbruk och ekologiskhållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör naturbruk och ekologiskhållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver
Utveckla ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat
Fältstudier och experiment: utvärdering.
8. Att bedöma resultatens rimlighet och att utveckla undersökningar
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Utvecklas i att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.
Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
10. Kunskaper om ekologi och ekosystem och användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om ekologi och ekosystem och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om ekologi och ekosystem och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om ekologi och ekosystem och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Utvecklas i att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.
Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
12. Förståelse av ekologiska samband och av energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Utvecklas i att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.
Människans på verkan på naturen lokalt och globalt.Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
13. Förståelse av människans påverkan på naturen och åtgärder för ekologiskt hållbar utveckling
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: