👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska och Svenska som andraspråk åk 5

Skapad 2020-03-25 15:36 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer vi att träna ytterligare på att skriva olika sorters texter med olika mottagare (ex olika slags faktatexter, brev, dikter, beskrivande texter, argumenterande texter, berättande texter)

Innehåll

ARBETSOMRÅDE

Lektionsplan för åk 5 ,

Svenska och Svenska som andraspråk

Förberedd av Kelly

KURSKOD TILL CLASSROOM pc6daqu

 

SYFTE

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

AKTIVITET

Vi går igenom och samtalar om:
- texters särdrag, hur man vet vad det är för genre
- språk, hur anpassar jag språket i en text beroende på genre och mottagare
- struktur, rubriker, stycken, bildtexter
- stavning

Vi tränar på och skriver:
- berättande texter (t.ex. sagor och brev)
- beskrivande texter (till exempel faktatexter, beskrivningar, instruktioner och reklam)
- argumenterande texter (t.ex insändare)
- texter som kombinerar ord och bild (t.ex serier)

Vi tittar på exempeltexter tillsammans och resonerar runt kvaliteten på dessa.

Vi ger varandra respons i syfte att förbättra textens språk och innehåll samt bearbetar våra texter utifrån denna respons.

BEDÖMNING

Jag bedömer din förmåga att:

* skriva olika typer av texter
* skriva så att innehållet blir begripligt och med en handling (en röd tråd)
* använda språkliga strukturer (rubrik, stycke, stor bokstav, skiljetecken och språkriktighet)
* skriva med gestaltande beskrivningar och med språklig variation
* stava
* att söka, välja ut och sammanställa information med egna formuleringar och ämnesspecifika ord
* kombinera text och estetiska uttryck
* ge omdömen om texter
* bearbeta egna texter utifrån given respons.