Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering; klimat, klimatzoner och kartor

Skapad 2020-03-25 15:46 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Geografi
Vi arbetar med kartor, klimat, klimatzoner och befolkning.

Innehåll

Inledning:

I den här kursen kommer vi att arbeta med olika typer av kartor, fördjupa oss i var människor bor samt lära oss om klimat och klimatzonerna i världen. Vi arbetar med detta under vecka v. 14-22.

 

Syfte:

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna:

 

·         har kunskaper om kartan och viktiga namn, läges och storleksrelationer tex länder och huvudstäder i Nordamerika och Europa, berg, öknar, vatten mm

·         Klimat och vegetationszoner och hur klimatet påverkar människans livsvillkor

·         utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden som t.ex. varför det regnar, varför det blåser mm

·         göra jämförelser och analyser mellan olika platser i olika klimatzoner.

 

 

Undervisningen:

 

Undervisningen består av:

Atmosfär/solen/vindar 

o   Klimat/klimatzoner

Klimatförändringar

Namngeografi(världsdelarna)

 

o

 

Vi arbetar med kartor och instuderingsuppgifter och kommer att variera lektionerna med genomgångar, eget arbete och filmklipp.

 

Eleverna kommer att ha läxförhör och avsluta med ett prov.

 

Material:

Vi utgår från läroboken i geografi men kommer att använda oss av film, filmklipp och presentationer från Youtube under arbetet.

 

I läroboken använder vi följande kapitel:

 

o   Klimat och väder  

o   Klimatzoner och växtlighet

o   Människorna och klimatförändringar  

 sidorna 72-105

 

Bedömning:

·         Prov på klimat och klimatzoner

·         Läxförhör på kartor

·         Den muntliga aktiviteten under lektionerna

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Klimat och befolkning åk 7

Jag...

...kan visa att jag vet var olika platser finns i världen.
Inte än
C
Utvecklade kunskaper
E
Grundläggande kunskaper
A
Väl utvecklade kunskaper
Namngeografi
 • Ge  7-9
Du har goda kunskaper om världsdelar, världshav, länder, huvudstäder och naturgeografi i Nordamerika och Europa.
Du har grundläggande kunskap om världsdelar, världshav, länder, huvudstäder och naturgeografi i Nordamerika och Europa.
Du har mycket goda kunskaper omvärldsdelar, världshav, länder, huvudstäder och naturgeografi i Nordamerika och Europa.

Jag...

...beskriver och resonerar om...
Inte än
C
Utvecklade kunskaper
E
Grundläggande kunskaper
A
Väl utvecklade kunskaper
Samspel människa, samhälle och natur
 • Ge  E 9
Var många människor bor i världen.
Var många människor bor i världen.
Var många människor bor i världen.
 • Ge  E 9
Var människor bosätter sig? Flera orsaker som kan utvecklas lite.
Var människor bosätter sig? Enkelt och kortfattat om orsakerna.
Var människor bosätter sig? Flera olika orsaker som utvecklas och förklaras.
 • Ge  E 9
Var människor bosätter sig? Flera konsekvenser som utvecklas lite.
Var människor bosätter sig? Enkelt och kortfattat om konsekvenser.
Var människor bosätter sig? Utförligt om konsekvenser för människa, samhälle, världen.
 • Ge  E 9
Samband mellan klimat och människans livsvillkor tex bosättning, odling, energianvänding i världen.
Samband mellan klimat och människans livsvillkor tex bosättning, odling, energianvänding i världen.
Samband mellan klimat och människans livsvillkor tex bosättning, odling, energianvänding i världen.
 • Ge  E 9
Beskriver utförligt och precist var klimatzonerna finns på jordklotet.
Beskriver kortfattat och oprecist var klimatzonerna finns på jordklotet.
Beskriver mycket utförligt och precist var klimatzonerna finns på jordklotet.
Jag beskriver...
 • Ge  E 9
Utförlig beskrivning av klimatzonerna.
Kortfattad och enkel beskrivning av klimatzonerna.
Fördjupande beskrivning av klimatzonerna.
Jag jämför...
 • Ge  E 9
Klimatzoner och vegetationszoner som visas genom att lyfta några skillnader mellan olika områden.
Klimatzoner och vegetationszoner som visas genom att lyfta någon skillnad mellan olika områden.
Klimatzoner och vegetationszoner som visas genom att lyfta flera skillnader mellan olika områden.
Jag förklarar...
 • Ge  E 9
Du kan förklara några orsaker och konsekvenser till skillnader mellan klimat- och vegetationszoner.
Du kan förklara någon orsak eller konsekvens till skillnader mellan klimat- och vegetationszoner.
Du kan förklara flera orsaker och konsekvens till skillnader mellan klimat- och vegetationszoner.
 • Ge  E 9
DU kan se några fördelar och nackdelar för människans livsvillkor i de olika klimatzonerna.
Du kan se någon fördel och nackdel för människans livsvillkor i de olika klimatzonerna.
Du kan se flera fördelar och nackdelar för människans livsvillkor i de olika klimatzonerna.

Jag...

...förstår och kan förklara människans påverkan på natur och miljö.
Inte än
C
Utvecklade kunskaper
E
Grundläggande kunskaper
A
Väl utvecklade kunskaper
analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
 • Ge
 • Ge  E 9
Hur väder och klimat uppstår och förändras.
Hur väder och klimat uppstår och förändras.
Hur väder och klimat uppstår och förändras.
 • Ge
 • Ge  E 9
Förklara hur högtryck och lågtryck uppstår.
Vad högtryck och lågtryck är.
Förklara hur högtryck och lågtryck uppstår och samspelar med varandra.
 • Ge
 • Ge  E 9
Flera förklaringar till att regn uppstår.
Förklara hur regn uppstår.
Flera och fördjupade förklaringar till att regn uppstår.
 • Ge
 • Ge  E 9
Förklarar utförligt vad som påverkar klimatet.
Enkel förklaring hur vindar och havsströmmar påverkar klimatet.
Förklarar utförligt vad som påverkar klimatet.

Jag...

...kan förklara och använda geografiska begrepp.
Inte än
C
Utvecklade kunskaper
E
Grundläggande kunskaper
A
Väl utvecklade kunskaper
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Jag använder och förklarar geografiska begrepp så ofta jag kan.
Jag använder och förklarar geografiska begrepp vid enstaka tillfällen.
Jag använder och förklarar geografiska begrepp genomgående när jag pratar och skriver om geografi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: