Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ 2020 SV: Litteraturhistoria 04C

Skapad 2020-03-25 16:04 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Det har under skilda perioder funnits olika trender i litteraturen, för precis som modet påverkas litteraturen av sin tid...

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med:

- Att du skall få en överblick över de viktigaste trenderna i litteraturen under de senaste århundraden

- Att kunna se vilka trender de "odödliga författarna" passar in i

- Att du skall kunna använda dina kunskaper när vi pratar om de olika författarna och kunna se vilken litteraturinriktning som författaren är påverkad av

 

De epoker vi kommer att beröra är:

- Antiken: inlämning och genomgång

- Medeltiden: inlämning och genomgång

- Renässansen: inlämning och genomgång

- Upplysningen: inlämning och genomgång

- Romantiken: inlämning och genomgång

- Realismen & Naturalismen: genomgång

- Modernismen: proletärförfattarna, tidigt 1900-tal & efterkrigstiden: genomgång

 

Frågor vi kommer att arbeta utifrån är:

- Hur ser samhället ut på olika platser i världen

- Vad finns det för tankar som dominerar

- Vad är typiskt för epoken i berättandet och skrivandet

- Vilka författare är stora och vad kan vi säga om deras verk

 

 

Uppgifter: 

1. Inlämning av sammanfattningar utifrån filmer alt. texter: antiken, medeltiden, renässansen, upplysningen & romantiken

Filmer finns på: https://urplay.se/program/158019-hej-litteraturen-antiken

Texter finns på: Clio 

Uppgifterna till finns på Teams > allmänt > filer > svenska > litteraturhistoria >>>> där finns alla fem uppgifter 

Mailas till mig: linnea.andersson@halmstad.se senast 1/5 annars får man skriva ett prov 

 

2. Arbete om författare samt verk - bedöms utifrån matris nedan. Uppgiften kommer komma ut på Teams v. 18

Inlämning: Måndag v. 22

 

 

 

Litteraturhistoria: Planering f.o.m v. 17                          

 

V.

Måndag

Onsdag

Torsdag

17

Genomgång: Antiken & Medeltiden

Genomgång: Renässansen & Upplysningen

Genomgång: Romantiken

18

Genomgång: Realismen + Naturalismen

Genomgång: Modernismen (proletärförfattare, tidigt 1900-tal & efterkrigstid)

Lovdag

19

Eget arbete

Eget arbete

Eget arbete

20

Studiedag

Eget Arbete

NP: Ma b+c

21

Idrottsdag

Eget arbete

Lovdag

22

Inlämning: eget arbete 

 

 

23

Sista lektion innan betyg i morgon

 

 

24

 

 

Skolavslutning!

 

Matriser

Sv SvA
SV: Litteraturhistoria bedömningmatris

Grundläggande kunskaper:
Utvecklade kunskaper:
Välutvecklade kunskaper:
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt.
Du kan göra enkla sammanfattningar muntligt av olika texters innehåll.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Sv SvA
BÅ 2020 SV: Litteraturhistoria 04C inlämnade uppgifter

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Antiken
Du har visat på minst grundläggande kunskaper inom Antiken.
Medeltiden
Du har visat på minst grundläggande kunskaper inom Medeltiden.
Renässansen
Du har visat på minst grundläggande kunskaper inom Renässansen.
Upplysningen
Du har visat på minst grundläggande kunskaper inom Upplysningen.
Romantiken
Du har visat på minst grundläggande kunskaper inom Romantiken.
Realismen
Du har visat på minst grundläggande kunskaper inom Realismen/naturalismen
Naturalismen
Du har visat på minst grundläggande kunskaper inom Modernismen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: