Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöhästar Tema och de prioriterade målen Simrishamn

Skapad 2020-03-26 08:50 i Backstugans förskola i Simrishamn Simrishamn
Förskola
Simrishamns kommuns förskolor arbetar med likvärdighet och barnets bästa i fokus genom ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Prioriterat målområde läsåret 2019-2020.

Innehåll

Syfte

Alla barns rättighet till likvärdig utbildning.

 

Långsiktiga effekter/mål

Simrishamns förskolor har ett språkutvecklande arbetssätt i all undervisning. 

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål:

Tema:

Förskolan ska ge barnen möjlighet att utforska sin närmiljö.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar för att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.

Spåk och kunskapsutvecklande arbetssätt:

Barnen ska utveckla ett intresse för bokstäver.

Se/höra tecken på att barnen rimmar i vardagen.

Att barnen kan använda språket som kommunikationsmedel.

Matematik:

Att barnen får förståelse för mäng och antalsuppfattning.

Att de lär sig begreppen om färg och form.

Teknik:

Att barnen får förståelse för teknik och kan upptäcka den i vardagen.

Normer och värde:

Vi vill se att barnen visar respekt för varandra, lyssnar och kan klara av att lösa konflikter.
Lek och lärmiljö

Att vi anpassar och försöker göra en stimulerande lärmiljö utifrån vårt tema.

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärandet?

Genom att använda ett temainriktat arbetssätt kan lärandet bli mångsidigt och sammanhängande samt att våra prioriterade mål kan vävas in.

Hösten 2019

Tema

Vi har använt utedagar till att utforska närmiljön, havet, hamnen, olika broar.

Sett bilder från utedagen som vi har haft en dialog/kommunikation runt.

Skapat Östersjön och Tommarpsån till en dokumentationsvägg.

Dokumentationsväggen utvecklades med fiskar, bilder från vår närmiljö.

Gjort studiebesök i fiskaffären.

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

Takk- tecken, QR-koder och språkljud kopplades till vår vägg.

Ord som vi använt oss av, Östersjön, Tommarpsån, hamn, hav, å, sill, makrill, torsk, lax, Skarv, strand, bro, mussla, tång m.m.

Nya sånger har introducerats

Månadens figur

Lagt ut namnskyltar.

Språkljudslek och rim/ramsor.

Vi har skapat mötesplatser för kommunikation och dialoger.

Matematik

Vi lyssnade in barnens upptäckter under tiden, uppmärksammar skyltar, former bokstäver, ord, motiv på marken.

Arbetat vidare på förskolan genom att göra former, begynnelsebokstäver.

Klippt olika former och pratat om färger.

Använt former för att hitta kompis när vi lämnar Backstugan ( i en påse och alla får ta en och sedan ska man hitta dn som har lika).

Tallrikar med antalsuppfattning där vi använt material från naturen när vi varit på våra utedagar

Teknik

Använt oss av häftapparat, penslar och rullar när vi målat.

Klippt ut våra fiskar.

Normer och värde

Barnen har  fått ta ansvar och följt regler/instruktioner när vi lekt planerade lekar ex, Gammelgäddan.

Läst kompisböckerna och diskuterat utifrån dessa.

Barnen har fått dela med sig, vänta på sin tur och träna sitt tålamod när vi skapat Ösgersjön och Tommarpsån.

Lek och lärmljö

Dokumentationsvägg skapad i lekrummet.

Våren 2020

Tema

Vi har besökt olika sevärdheter i vår närmiljö, Väderkvarnen vid Solrosen, Ulla Viotti skulptur Cimbris.

I arbetet med bron har vi tränat oss i samarbete, tålamod, dela med sig och vänta på sin tur.

Vi har räknat mjölkkartonger, hur många har vi och hur många behöver vi till?

Pratat om former kvadrat, rektangel och regnbåge(halvcirkel)

Kommunicerat/diskuterat och reflekterat utifrån bilden på bron.

Dialoger mellan barnen under deras skapande.

Använt oss av olika tekniker, papir maché, färg, lim, gjort hål, silkespapper, glitterfärg, pinnar.

Utställning på Österlens Museum, där vi fick höra berättelser från förr i tiden om Vide Broa, vernissage och invigning.

Shadow Puppet med tio bilder från temat som barnen berättat om.

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

Känslosången och andra nya sånger har introducerats och vi har sångstund efter maten två dagar i veckan.

Vi fortsätter med språkljud och rim/ramsor.

Skapat mötesplatser till kommunikation när vi jobbat med bron.

Tränat barnen i att diskutera/kommunicera och reflektera utifrån en bild.

Shadow Puppet med tio bilder som barnen berättat om(spelat in)

 

Matematik
Nya former har introducerats; pentagon, romb och oval.

Antaluppfattning - tallrikar med siffror från 1-10. 
Spelar spel.

Lägger pussel

Teknik

Jobbat med olika tekniker, gips, papir maché, cement, färg, pinnar, toarullar.

Normer och värde

Sett ”Ugglan och kompisprobelemet” 

Boken ”Leka tre”.

Demokrati/ röstning på våra broar.

Utmanar barnen i att inte bara sätta upp stopp-handen utan också berätta vad det är de vill att kompisen ska sluta med.

Efter vårt besök på muséet så har barnen börjat räcka upp handen när de vill säga något(Maria på muséet bad dem räcka upp handen när de ville säga något och detta har barnen tagit fasta på).

Lek och lärmiljö

Tanken är att barnen ska leka med vår Vid Broa när den är klar.

 

Vad har vi sett för lärande under läsåret?

 

Tema

Vi hör dem benämna Östersjön, Tommarpsån, sill makrill, torsk, lax, skarv, bro m.m.

Barnen kommunicerar/reflekterar utifrån bilden på bron men även med varandra under skapandets gång.

Ett intresse för bron och barn som frågar, ska vi jobba med bron idag.

I övrigt på vårt tema så har vi pedagoger varit drivande inte så mycket intresse och engagemang från barnen spontant. 

Alla barn har fört en kommunikation utifrån bilderna på Shadow Puppet.

 

 

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

Vi ser att de flesta barn hittar sina namn, både namnlapparna och klämmorna till torkskåpen.

Barnen visar intresse för sånger och sjunger med, många lär sig nya texter snabbt och gåt och nynnar på dem.

Barnen känner igen de olika språkljuden och frågar efter dem.

Vi hör barnen rimma i vardagen.

I rollek ser/hör vi barnen föra dialog med varandra.

 

 

 

Matematik

Barnen benämner de olika former vi använt men rektangeln är svår.

En del barn har svårt med färgerna.
Vi ser barn som kan följa spelregler.
Vi ser barn som kan följa mönster.

Barn som direkt kan känna igen siffran på tärningen utan att behöva räkna.

Vi ser/hör barn som har svårt att räkna till tio.

 

Teknik

Många av barnen klarar att klippa efter ett streck.

Vissa barn jobbade med tapetklister och visa valde att måla med färg.

Pärlplattor är populärt - vi stryker dem.

 

Normer och värde

Barn som ej tar eget ansvar - skyller på kompisen.

Barn som viskar till en kompis när det sitter flera bredvid.

Barn som säger att kompisen inte får vara med.

Barn som använder stopp-handen, vi uppmuntrar berätta vad det är du inte vill kompisen ska göra.

Vid dramatisering säger barnen att det känns taskigt att säga så till sin kompis och kompisen som inte får vara med säger att den blir ledsen. 
 Vi hör barn som berättar hur man ska göra i olika situationer men sedan har de svårt att koppla det till sitt eget handlande.

Barnen återberättar från Ugglan och kompisproblemet - de kommer ihåg det mesta och vi kopplar det till situationer i vardagen, kommer ni ihåg!

Barnen börjar berätta vad de inte vill kompisen ska göra när de sätter upp stopp-handen.

 

Lek och lärmljö

Vår dokumentationsvägg.

Vide Broa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

 

Vilka mätmetoder ska vi använda?

Observatoner,dokumentation på Unikum.

Foto,film.

 

 Vilket långsiktigt resultat vill vi uppnå i förhållande till målet?

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: