Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism, åk 6

Skapad 2020-03-26 09:07 i Östra Karups skola Båstad
Religion Klass 6 Höstterminen 2015
Grundskola 6 Religionskunskap
I det här arbetsområdet får du tillfälle att lära dig mer om hinduism och buddhism. Vi kommer att läsa om religionernas heliga byggnader och skrifter, deras traditioner, högtider och ceremonier. Med hjälp av det vi lärt oss ska vi jämföra religionerna för att upptäcka likheter och skillnader.

Innehåll

När arbetsområdet är slut ska du kunna följande:
- heliga platser, högtider, traditioner, ritualer och levnadsregler inom hinduism och buddhism.
- berättelser som ligger till grund för respektive religion.
- beskriva likheter och skillnader mellan olika religioner.
- förstå och använda ämnesbegrepp, t.ex. puja, reinkarnation, tempel, karma, samsara m.fl.
- vad religionerna kan innebära för människors sätt att leva.

Detta kommer vi att lära oss genom att:
- läsa i läroboken och andra texter.
- gemensamma diskussioner för att lyfta begrepp och göra jämförelser.
- jobbar i helklass, grupp och enskilt.
- använder oss av VENN-diagram när vi jämför religioner.
- ser på filmer som belyser trons olika delar.
- lyssnar på berättelser om gudar från hinduismen, UR.se.
- tränar på och lär oss ord och begrepp.
- utgår från bilder från Indien och diskuterar religion och kultur.

Uppgifter

 • Religionsprov

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6

Matriser

Re
Religion

--->
--->
--->
--->
Faktakunskaper
Ännu inte nått målet
Du kan berätta om någon helig plats, högtid, tradition, ritual eller levnadsregel. Du kan förklara varför de firar/använder en högtid, tradition eller ritual.
Du kan berätta om några heliga platser, högtider, traditioner, ritualer och levnadsregler. Du kan förklara varför de firar/använder en högtid, tradition eller ritual.
Du kan berätta om flera heliga platser, högtider, traditioner, ritualer och levnadsregler. Du kan förklara varför de firar/använder en högtid, tradition eller ritual.
Jämförelser
Ännu inte nått målet
Du beskriver ett par likheter och skillnader mellan två religioner.
Du beskriver några likheter och skillnader mellan två religioner. Du utvecklar någon jämförelse med hjälp av fakta.
Du beskriver flera likheter och skillnader mellan två religioner. Du utvecklar flera av dina jämförelser med hjälp av fakta.
Ämnesbegrepp
Ännu inte nått målet
Du använder några ord/begrepp när du skriver och samtalar.
Du använder flera ord och begrepp när du skriver och samtalar.
Du använder ord och begrepp på ett naturligt sätt när du skriver och samtalar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: