Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska - ÅK 7

Skapad 2020-03-26 09:36 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Under höstterminen kommer vi använda boken "Vale 7". I första perioden v.35 - 41 kommer du att få lära dig att hälsningsfraser, att kunna berätta lite om dig själv och andra samt klädesplagg. Vi kommer att göra en del uppgifter som är kopplade till boken samt några andra fristående uppgifter.

Innehåll

Vilka förmågor?

Enligt läroplanen kommer vi att sätta fokus på de 4 förmågorna i spanska ämnet:

- Tala

- Skriva

- Höra

- Läsa

Veckoplanering

Vi använder ungefär en och en halv vecka per kapitel. Är det ett svårt kapitel kan vi behöva lägga mer tid på vissa kapitel så att vi inte skyndar på för fort. Det viktigaste är att vi lär oss mer och mer under terminens gång, inte att vi bockar av så mycket möjligt så fort det går. 

Vecka 35: kapitel 1 

Vecka 36 kapitel 2

Vecka 37 fortsätta med kapitel 2 och börja med kapitel 3

Vecka 38 fortsätta med kapitel 3 

Vecka 39 kapitel 4

Vecka 40  fortsätta med kapitel 4 

Vecka 41 repetitionsövningar och prov.

Hur jobbar vi på lektionerna?

1. Vi läser texten tillsammans och översätter den.

2. Läser glosorna i kapitel som finns på baksidan i boken. Ni får glosor en gång per vecka. Repetition är viktigt när det gäller inlärning av ett språk. Övning ger färdighet. 

3. Under lektionerna jobbar vi  med övningsboken och skriver övningarna antingen på Ipaden eller i skrivboken. 

4. Vi gör också muntliga övningar tillsammans för att repetera ord och uttryck vi lärt oss. 

5. Fortsätter med sången. Sångerna bygger också på att en del gånger repetera ord vi redan kan och andra gånger är det nya sånger med nya ord som utökar vårt ordförråd. 

 

Vill du träna extra på det vi gör hittar du extra övningar här: 

 

Innehåll och prov.

PROV 1, vecka 41  (Kapitel 1 - 4)

Huvudinnehåll:

 • Berätta om sig själv och fråga andra vilka de är (Kapitel 1 - 2)
 • Räkna 1-49 (Kapitel 3)
 • Tala om vad man har på sig (Kapitel 4)
 • Ordkunskap (Kapitel 1 - 4)

 

Det här behöver du för att kunna delta på lektionen:

 • Textbok
 • Övningsbok
 • iPad
 • Skrivbok

Utvärdering

Deltagande på lektionerna, redovisningar, diagnoser, prov...

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Förenklad bedömningsmatris Spanska 7-9 (M2)

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
Du kan uttala enkla ord och meningar.
Du kan ställa några frågor och berätta något om dig själv och andra.
Du kan delta med egna ord i en dialog och beskriva något inom ett känt ämnesområde.
Du kan delta i enkla samtal, med enkelt sammanhängande tal och gott uttal. Du har ett varierat språk.
Lyssna och förstå
Förstå och tolka innehållet i talat språk
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan förstå tydliga presentationer, instruktioner och dialoger i lugnt tempo.
Du kan förstå huvuddragen i lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du kan återge helheten när språket talas tydligt. Du kan återge några väsentliga detaljer i det du hört.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
Du kan skriva enstaka ord och fraser.
Du kan skriva något om dig själv och andra.
Du kan kommunicera enkelt och sammanhängande genom meddelanden, frågor/svar och brev.
Du kan skriva något längre och mer detaljerat. Du behärskar språkreglerna och kan förbättra det du skrivit efter feedback. Du har ett varierat språk.
Läsa och förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan läsa och förstå enkla presentationer, instruktioner och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller översätta delar av texten.
Du kan sammanfatta innehåll i sin helhet. Du kan återge väsentliga detaljer i det du läst.
Kunskap om målspråksländerna
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där språket används
Du känner till något om ursprungslandet där språket talas.
Du kan säga några saker om landets vardagsliv och levnadssätt.
Du kan välja ur olika media och berätta något om vad du läst/hört om länder där språket talas.
Du kan säga något om målspråksländernas samhällsliv och kulturtraditioner och jämföra med ditt hemland.
Anpassning och strategier
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Du kan hälsa och anpassa frasen efter person.
Du kan välja och anpassa fraser ur olika media för att använda i eget tal och skrift.
Du ställer frågor, använder lexikon eller omformulerar dig när du inte kommer på ordet eller frasen.
Du använder språkliga strategier med gott resultat och anpassar språket till ett formellt och informellt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: