Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅL Fotosyntes och näringskedjor.

Skapad 2020-03-26 10:56 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Biologi Svenska Bild
Vet du hur en växt äter? Vem äter vem? Vad är ett kretslopp?

Innehåll

SYFTE- VAD ska du lära dig och varför?
Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

 

Begrepp

Fotosyntes

Klorofyll, syre, koldioxid, sockerarter

Näringskedja, näringsväv

Producent,  konsument, toppkonsument

Kretslopp

Nedbrytare

 

 

ARBETSSÄTT - HUR ska du lära dig?

Du kommer att se på olika undervisningsfilmer.

Du kommer få arbeta både i klassrummet och i utomhusmiljön.

Du kommer att läsa enkla faktatexter enskilt och tillsammans. 

Du kommer att få delta i diskussioner.

Du kommer att få rita och skriva till din bild.

 

 

 

BEDÖMNING- Hur visar du vad du lärt dig?

Du ska kunna beskriva en fotosyntes med hjälp av bilder.

Du ska kunna beskriva en näringskedja med bilder och ord.

Du ska kunna beskriva ett kretslopp.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: