Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-03-26 13:08 i Rindö skola Vaxholm Stad
Vikingatiden
Grundskola 4 Historia
Under den här kursen kommer du att få möjlighet att lära dig om hur- och var man levde under vikingatiden, hur samhället fungerade samt handelsresor och möten som vikingarna gjorde.

Innehåll

Syfte:

Historia är till för att skapa sammanhang mellan det förflutna, nutiden och framtiden. Det övergripande syftet med undervisningen i historia är därför att utveckla elevernas historiemedvetande.  Arbetet med vikingatiden ska ge eleverna en möjlighet att skapa sig en historisk referensram. Vi tar vår utgångspunkt i utvecklingslinjerna "kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor" och samlar kunskaper om dessa under vikingatiden för att, i nästkommande kurser, kunna göra jämförelser mellan olika tidsperioder inom just de områdena.

Utvecklingslinjerna kulturmöten och migration handlar om  att människor i alla tider har varit ömsesidigt beroende av varandra. Kontakter mellan olika kulturer har alltid pågått och förflyttningar inom och mellan länder påverkar utvecklingen i världen. Utvecklingslinjen politik visar hur olika former för beslutsfattande har utvecklats genom tiderna. Den fjärde utvecklingslinjen, levnadsvillkor, syftar till att göra historien levande och ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att leva sig in i gångna tiders villkor.

 

Arbetssätt: 

V 14:

Vi startar arbetet med att undersöka världsbilden som människorna trodde på under Vikingatiden. Vi ser filmer om Skapelseberättelsen och Asatron från NE.se

Vi tar klassgemensamma anteckningar utifrån filmerna. 

 

V 15.

Vi repeterar fornnordisk religion på NE.se 

 

v. 17

Vi läser och gör instuderingsfrågor om utvecklingslinjerna kulturmöten och migration under avsnittet 4.1 "Möten med omvärlden" på NE.se. 

Texterna finns på NE (och under filer på kanalen Historia på teams) och instuderingsfrågorna finns som uppgifter i teams.

v. 18

Vi läser och gör instuderingsfrågor om utvecklingslinjen levnadsvillkoren för barn, kvinnor och män, under avsnittet 4.4 "Livet under vikingatiden".

Texterna finns på NE (och under filer på kanalen Historia på teams) och instuderingsfrågorna finns som uppgifter i teams.

 

V.19.

Vi arbetar med alla 4 utvecklingslinjerna i häftet "Vikingar" (finns i teams) och gör anteckningar utifrån utvecklingslinjerna kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor.  

Häftet finns under Historia - filer. Vi arbetar med instuderingsfrågor kring vikingatiden, finns på teams under Historia - filer. 

v. 20 

Vi arbetar med instuderingsfrågorna inför läxförhöret. 

v. 21

Läxförhör vikingatiden utifrån instuderingsfrågorna kring de fyra utvecklingslinjerna "kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor".

 

 

Bedömning:

Bedömning sker fortlöpande under lektionerna. 

Utifrån läxförhöret samt att varje elev skriver en egen berättande text "En resa i vikingatid" som, dels, bedöms ur ett historiskt perspektiv och dels ur ett svenska perspektiv (se planering i svenska).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Vikingatiden

--------------->
--------------->
Levnadsvillkor
Jag berättar något om hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn under vikingatiden.
Jag berättar något om hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn. Jag ger något exempel på likhet/skillnad i hur barn/kvinnor/män levde på vikingatiden jämfört med idag.
Jag berättar något om hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn under vikingatiden. Jag kan berätta om likheter och skillnader i livet som barn, kvinna och man under vikingatiden jämfört med idag.
Kulturmöten, migration
Jag ger exempel på vart vikingarna reste. Jag ger exempel på en orsak till varför vikingarna gav sig ut på sina resor. Jag ger exempel på en konsekvens av vikingarnas resor.
Jag ger exempel på vart vikingarna reste. Jag ger minst två exempel på orsaker till varför vikingarna gav sig ut på sina resor. Jag ger minst två exempel på konsekvenser av vikingarnas resor.
Jag ger exempel på vart vikingarna reste. Jag ger minst två exempel på orsaker till varför vikingarna gav sig ut på sina resor. Jag ger minst två exempel på konsekvenser av vikingarnas resor. Jag ger exempel på hur vi idag kan märka av vikingarnas resor.
Religion
Jag berättar om asatron. Jag berättar om hur kristendomen kom till oss i Norden.
Jag berättar om asatron. Jag berättar om hur kristendomen kom till oss i Norden. Jag exempel på hur kristendomen förändrade livet för människorna under vikingatiden.
Jag berättar om vikingarnas asatro. Jag berättar om hur kristendomen kom till oss i Norden. Jag exempel på hur kristendomen förändrade livet för människorna under vikingatiden. Jag ger exempel på orsak och konsekvens till konflikter som uppstod i samband med detta.
Samhällsförändring/Politik
Jag ger ett exempel på någonting som förändrade samhället under vikingatiden.
Jag ger ett exempel på någonting som förändrade samhället under vikingatiden. Jag ger ett exempel på en konsekvens av denna förändring.
Jag ger minst två exempel på någonting som förändrade samhället under vikingatiden. Jag ger exempel på konsekvenser av dessa förändringar.
Spår från vikingatiden
Jag ger ett exempel på ett spår som finns kvar från vikingatiden.
Jag ger ett exempel på ett spår som finns kvar från vikingatiden. Jag förklarar på vilket sätt detta spår hör ihop med vikingatiden.
Jag ger minst två exempel på spår som finns kvar från vikingatiden. Jag förklarar på vilket sätt dessa spår hör ihop med vikingatiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: