👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fixa grejen

Skapad 2020-03-26 15:17 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 9 Slöjd
Att kunna fixa saker som gått sönder är bra för både miljön och plånboken. Ditt uppdrag att förlänga livet på olika föremål och resonera kring konsumtion ur ett hållbarhetsperspektiv.

Innehåll

Målet med uppgiften är att du ska utveckla förmågan att hantera och lösa praktiska situationer i hemmet och värdera val och handlingar i hemmet och som konsument, samt utifrån perspektivet hållbar utveckling och använda olika tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Uppgiften går ut på att du ska leta rätt på något (i ditt hem eller någon annanstans) som behöver fixas. Du ska dokumentera din process genom att fotografera/filma i stegen Förberedelse, Genomförande och Resultat. Dokumentationen sätts sedan ihop till en enkel instruktionsfilm som skulle kunna användas för att instruera någon annan som vill veta hur det går att fixa grejen.

Exempel på saker du kan fixa

Textil

 • Laga en trasig dragkedja eller sy i en ny knapp eller dragkedja
 • Lappa jeans, funktionsplagg eller andra textilier med hål i
 • Klä om en sliten stolsits (eventuellt också stoppa om)

Trä och metall

 • Fixa till en ranglig stol eller bord
 • Löd ihop ett trasigt metallföremål t.ex. torkställning eller tesil 

 

Arbetsgång:

Moment 1. 

Moment 2: 

 • Gå in på sajten https://www.naturskyddsforeningen.se/fixagrejen/ och leta inspiration. 
 • Leta rätt på något du har hemma som behöver fixas.  
 • Läs noga instruktionen längre ner kring hur ditt arbete ska dokumenteras.
 • Planera hur du vill göra och fyll i arbetsbladet "Fixa grejen".

Moment 3: 

 • Dags att sätta igång att fixa, glöm inte att fotografera/filma under tiden du jobbar. 
 • Ta foton så du får med flera moment.

 Moment 4: 

 • Redigera ditt material och gör en instruktionsfilm, där du berättar och visar hur du gjort. Du kan också välja att göra en skriftlig instruktion med bilder. 

Dokumentation av processen

I din redovisning ska du få med följande moment:

Förberedelse: Här behöver du berätta vad du ska göra och vad du behöver för att kunna fixa din grej (material, verktyg och teknik). 

Genomförande: Här visar du hur du gör. Var noga med att fota/filma alla moment. Behöver du jobba i flera steg? Vad är det lättast att börja med? Hur gör man för att avsluta? 

Resultat: Här reflekterar du kring ditt arbete.

 • Hur gick det för dig, blev det som du tänkt?
 • Hade du kunnat göra något annorlunda?
 • Hade du gjort på något annat sätt om du hade haft tillgång till andra verktyg/material?
 • Var det lättare eller svårare än du trodde? 

Uppgifter

 • Dokumentation till fixa grejen

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9