Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola 8C Debattartikel

Skapad 2020-03-26 16:04 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9
Väldigt ofta har vi åsikter om en viss sak och vill få andra att dela vår ståndpunkt. Då kan vi argumentera för vår åsikt, både muntligt men också skriftligt. Debattartikeln är ett sätt att argumentera för sin åsikt

Innehåll

 

Ni ska under det här arbetsmomentet läsa debattartiklar och lära er om debattartikelns struktur. Till de artiklar ni läser finns uppgifter som ni kommer att göra. Syftet med uppgifterna är att förbereda er inför den egna debattartikeln som avslutar arbetsområdet.

 

Mål:

 

Målet med arbetsmomentet är att utveckla förmågan att:

·        -  formulera sig i skrift

·        -  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

·         - urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

·         - söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Målen är i det här området kopplade till texttypen debattartikel.

 

Tidsplan

 

Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

14

Intro av momentet debattartikel. Bygga förkunskaper: Läsa debattartikel 1  

Läsa och dekonstruera debattartikel 2 + referatuppgift

Forts. debattartikel 2. 

15

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

16

Genomgång inför eget skrivande. 

Genomgång inför eget skrivande.

Eget skrivande

17

Eget skrivande

Eget skrivande

Eget skrivande. Inlämning

 

Arbetsform: Arbetet kommer att ske i helklass och enskilt. 

Litteratur: De texter som ska användas är olika debattartiklar.

Bedömning: Bedömning sker utifrån kunskapskraven:

 

-        -   Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. (E-nivå)

 

-         -  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar. (E-nivå)

 

Matriser

Åsö Grundskola 8C Debattartikel

Rubrik 1

E
C
A
Skriva olika texter (Debattartikel)
Tänk på att hålla dig till genren debattartikel. Var noggrann med att följa skriftspråksreglerna, använda stor bokstav, sätta punkt och göra styckesindelning, samt variera ditt språk.
  • Sv
  • Sv
  • Sv
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, välja ut och sammanställa
Tänk på att vara källkritisk och använda minst 2 relevanta källor.
  • Sv
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Tänk på att informationssammanställningarna ska vara välskrivna och var noggrann med hur du citerar och anger dina källor.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: