👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

www.digilär.se

Skapad 2020-03-26 16:29 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 0
Swedish Svenska SVA

Innehåll

Elevnära material för den första språkinlärningen

Digilär Sva för nybörjare  steg 1 och steg 2 är ett digitalt övningsmaterial för den första språkinlärningen. Genom elevnära, korta texter och ett stort bildmaterial lär sig eleven svenska genom en tydlig progression.

Fem snabba om läromedlet

  • Grundläggande introduktion till samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen.
  • Intresseväckande teman som följer en progression.
  • Inläst tal finns till alla delar av läromedlet.
  • I varje tema finns flertalet språkkapitel där eleven läser om den grammatik som förekommer i området.
  • Stort urval av självrättande övningar och inlämningsuppgifter som eleven skickar till sin lärare för bedömning.

Uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Sva för nybörjare är ett engagerande läromedel där eleven guidas in i språket genom en tydlig progression i vardagsnära teman om till exempel familjen, mat och fritid. Genom bilder visualiseras och konkretiseras det nya språket för eleven. I del 2 av läromedlet får eleven genom den tematiska läsningen med sig grundläggande begrepp och fakta från andra vanliga skolämnen, som samhällskunskapliga och naturvetenskapliga ämnen, för att förbereda inför framtida skolgång.

Läromedlet är anpassat för inlärning på olika nivåer, för att passa nyanlända elever från olika skolbakgrund.