Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik v. 17-21

Skapad 2020-03-26 16:58 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med avsnitt 5 på Gleerupsportal enskilt. i par och i helklass. Vi blandar aktiviteter med laborativt material, quiz, räknehäfte och spel för att lära oss om koordinater och proportionalitet.

Innehåll

 

Tid
v. 17-21                                                               

Förmågor

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla olika förmågor:

Problemlösningsförmåga 

 • Kunna lösa problem i elevnära situationer

 • Kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet

 • Kunna se om mitt tal är rimligt

 • Kunna använda alternativa lösningar på samma problem

Begreppsförmåga

 • Kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer

 • Kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra

Metodförmåga

 • Kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter 

 • Kunna använda miniräknare

Resonemangsförmåga

 • Kunna föra och följa matematiska resonemang.

Kommunikationsförmåga

 • Kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer

 • Kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument

Övergripande mål och riktlinjer

Värdegrunds-eller övriga kompetenser som finns med i planeringen:
Självinsikt, ansvarstagande

Övriga mål som vi arbetar med:
Självutvärdering, elevdelaktighet

Hur delaktighet/inkluderande arbetssätt syns i arbetet:
Avstämningar, självutvärderingar, kamratrespons, lärandemål, utvärderingar.

 

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska kunna:
- uppskatta temperaturer och använda negativa tal

- avläsa kartor och koordinatsystem

- avläsa grafer och proportionella samband

- känna till begreppen: koordinatsystem, koordinater, x-axel och y-axel, origo, kvadrant, graf och proportionalitet.

- använda strategier vid problemlösning


Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

Du visar detta genom 
- att delta i samtal där du resonerar, för och följer matematiska resonemang.
- kontinuerliga avstämningar mot lärandemålen (till exempel exittickets, måluppgifter, visa vad du kan och diagnoser)
- utvärdera ditt lärande mot lärandemålen.
- Diagnos v 20

     Summativ

- Prov v. 21

 

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensam genomgång

  Varje område inleds med diskussionsunderlag samt områdets mål och begrepp.

 • ”Vanliga” uppgifter

  Elevernas ”vanliga” uppgifter alterneras mellan arbete i grupp (Aktiviteter) och enskilt arbete. 

 • Måluppgifter

  Med täta intervaller visar eleverna sin förståelse för ett avsnitt i en Måluppgift

 • Något extra

  För snabba elever finns extrauppgifter som heter Något extra. 

 • Utmaningar

  Utmanings-uppgifterna är ordentligt kluriga och utveckland

  e

 

Matriser

Ma
Självskattning inför diagnos

Rubrik 1

Jag behöver öva
Jag är på god väg
Jag kan!
D1 och D2
Jag ska kunna uppskatta temperaturer och använda negativa tal.
D3
Jag ska kunna avläsa kartor och koordinatsystem.
D4 och D5
Jag ska kunna avläsa grafer och proportionella samband.
D6
Jag ska kunna använda strategier vid problemlösning.

Ma
Bedömning efter matematikprov v 21

Rubrik 1

Du behöver öva
Du är på god väg
Du visar att du kan
Uppgift 1: Termometer
Du visar att du kan räkna ut temperaturskillnad.
Uppgift 2: Negativa tal
Du visar att du kan markera negativa och positiva tal på en tallinje
Uppgift 3: Karta
Du kan avläsa en karta
Uppgift 4: Koordinater
Du kan sätta ut koordinater i ett koordinatsystem
Uppgift 5: Proportionalitet
Du kan se proportionaliteten av vikt och pris
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: