Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Skogen / Solen röd och vit Solbacka fsk

Skapad 2020-03-27 10:06 i Solbacka förskola Norrtälje
Förskola
Barnen är indelade i tre mindre grupper med färre barn. Undervisningstillfällena sker i planerade samlingar och i spontan individuella möten med barnen. Det har sin grund i barns erfarenheter och förmåga. Vi upptäckter skogen tillsammans, och vi märker på barnen att det finns intresse att få veta mer om fåglar. Ska vi se vilken fågel vi vill lära känna och veta lite mer om?

Innehåll

Baklängesplanering 

 

 1 Läroplansmål

Arbetsplansmål: Förskolans jämställdhetsuppdrag 

Läroplansmål: Alla barn på förskolan ges möjlighet utifrån sina förmågor kan delta i alla undervisningstillfällen.

Generativ fråga: Hur ser en fågel ut? Hur gör fågeln när den ska flyga? Var bor fågeln?

 

Syfte: 

Vi upptäcker fåglarna i skogen. Barnen är indelade i tre olika grupper efter olika kunskapsnivå av erfarenheter och förmåga.Vi pedagoger kommer att ha planerade undervisningstillfällen i grupp skogen. Och spontan som uppstår när vi har en närmare dialog och kommunikation med det enskilda barnet i skogen tex när vi ser en fågel. 


Frågorställningar: 

Hur ser fågeln ut, Hur många ögon har fågel? Hur rör sig fågel? Hur äter fågeln? Hur låter fågel ?
Kan fågeln flyga? 
Hur flyger fågeln? 

SPECIFIKA MÅL

Fokus: Titta på fåglar, kråka och skata.

Förståelse :   1. Efter förmåga få förståelse för hur en fågel ser ut.

                      2. Efter förmåga få förståelse för hur en fågel rör sig och låter?

                      3. Efter förmåga få förståelse för var en fågel bor.

 

Förmågor:     1. Barnen ska lära sig hur fågeln ser ut, ögon, näbb, öron, ben, klor och vingar. 

                      2. Barnen ska lära sig konkret hur fågeln rör sig och hur den låter? 

                      3. Barnen ska lära sig var en fågel bor.

 

Det kännetecknas av att barnen:  

1. Barnen får upptäcka och titta på fåglarna i skogen, goggla på Ipaden. Dem benämner fågelns olika kroppsdelar. 

2. Barnen rör sig och härmar genom att gå och flaxa som en fågel.

3. Barnen härmar och låter som en fågel.

4  Barnen får titta i skogen och googla på Ipaden och titta hur en fågel bor.

Begrepp: 

Skogen, träd, fågel, ögon, näbb, ben, klor, vingar, flaxa, flyga, kråka, skata, kraxa, pinnar och fågelbo.

 

Arbetslagets förhållningssätt:

Vi har en samsyn på jämställdhet, och är lyhörda och lyssnar i undervisningen med respekt för vad hon/ han/ hen har för olika åsikter som dem vill uttrycka. Vi ställer också öppna frågor till barnen som tex Vad tycker du? vad menar du?

Vetenskaplig grund:

Vi ställer oss på väl beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Teorier som ligger till grund för arbetssättet är........

 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

Pedagogerna läser in sig på hur en fågel tex kråkan lever och bor för att bidra till stimulans och utmaningar.

 

  

2. UTVÄRDERING 

Kriterier:

Matris som visar på progressionen i stegen, PÅBÖRJAD UTVECKLING - EN BIT PÅVÄG - MÅLUPPFYLLELSE 

 

Förmåga att förstå; Det kännetecknas genom att.....

 

Berepp: När barnen uttrycker begreppen, fågel, vingar, flyger, flaxar 

 

Barns inflytande: När vi tar fram reflexvästarna säger barnen att dem vill gå till skogen. När fåglar kvittar så säger dem lyssna, hör fåglarna.

 

Undervisningstillfällen /Högläsning:

Vi har möten/ samling med barnen i skogen. Tittar hur en fågel ser ut och pratar orden med barnen och googlar på Ipaden. Rekvisita en fågel. Läser saga eller sagopåse.

 

Reflektion med barnen :

Det första vi gör på samlingen med barnen är en kort ( tillbaka blick) med barnen om vad vi pratade om gången innan med fokus på fågeln.


Reflektion i arbetslaget:

Vi skriver en meningar vad barnen gör och säger i den enkla planeringen ( pappret i ryggsäcken) som vi tar med till reflektionsmöte.

 

Observation och dokumentation:

lärloggar.


Förståelse, förmåga:

begreppsmatris.

 

Pedagogiska miljöer:

skogen, ateljén, Green Screen.

 

Dokumentation/ Reflektion:  

Vi dokumenterar med bild och text.

 

Formativ uppföljning: 

Observation, bild, text och matris i lärprocesser 

Reflektion med barnen och återkoppling.

 

Lärmiljö:

Skogen, Ateljén och Green Screen 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: