👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling på Musslan

Skapad 2020-03-27 10:16 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Vi har hållbar utveckling som övergripande tema. Här ingår bland annat hälsa, relationskompetens, skapande med återbrukande och naturmaterial.

Innehåll

 

SYFTE

Genom olika aktiviteter vill vi ge barnen grunden till hållbar utveckling och en hållbar framtid. Vi vill belysa vikten av sociala relationer samt vikten av det egna jaget. Vi kommer att fokusera på att alla barn får möjligheten att skapa goda relationer till pedagoger, varandra men även till naturen, då vi anser att man värnar mer om det man har en god relation till.

 
MÅL

Målet är att alla barn på Musslan ska vara trygga med oss och hela gruppen. Känna att man vågar vara med och prova på nya aktiviteter. Våga göra sig hörd och känna en tillhörighet i gruppen. Vi vill också att barnen ska kunna känna ett ansvar för miljön och vilja värna om den,  både inne och ute.


METOD

Vi kommer lägga fokus på den del av hållbar utveckling som innefattar sociala relationer och att ta hand om vår närmiljö både inne och ute.
Vi kommer även att arbeta med sopsortering samt att skapa och återbruka med naturmaterial. 
För att fånga barnens intresse har vi märkt upp lådor med tydliga bilder och text så barnen vet hur vi ska sortera.

Barnen kanske inte förstår ännu varför vi sorterar skräpet, men genom att vi har gjort en tydlig plats med bilder och text så hoppas vi på att det kommer bli en naturlig del av barnens vardag så småningom.


 

 DOKUMENTATION


Dokumentationen synliggörs via Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg. Vi, pedagoger, använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Kontinuerlig utvärdering genom analys av dokumentation och samtal. Vi använder vår avdelningsplanering till att reflektera och utvärdera våra dokumentationer så vi kan se över hela processen och se hur vi kan gå vidare för att utmana barnen. 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • Kap. 1 FÖRSKOLANS UPPDRAG Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande
  Lpfö 18