👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, år 2 Vt-21

Skapad 2020-03-28 08:07 i Oxledsskolan F-6 Partille
Idrott och hälsa åk 1 - 3
Grundskola 1 – 2 Idrott och hälsa
I Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska du som elev få möjlighet att utveckla allsidiga rörelseförmågor och skapa ett intresse för att vara fysiskt aktiv och även vistas ute i naturen. 

Innehåll

 

VAD?

Du kommer att träna på:

 • de olika grovmotoriska grundformerna.
 • att anpassa rörelsen till aktiviteten.
 •  att delta i olika lekar och spel och dess regler både inomhus och utomhus
 • att samtala om varför det är viktigt att röra på sig och hur man kan göra för att må bra.
 • vilka allemansrättens grundregler är.
 • anpassa rörelsen till takt och rytm.
 • att orientera

 

HUR?

Detta gör vi på lektionerna:

 • Redskapsövningar, lekar och olika banor där de grovmotoriska grundformerna tränas.
 • Övningar med olika handredskap - Vi tränar på att kasta och fånga, både enskilt och tillsammans med andra i både banor och i lekar.
 • Rörelser till olika typer av musik, olika steg i takt, rörelsesånger, mm.
 • Vi pratar om regler i lekar och spel och säkerhet i samband med olika redskap.

 • I samband med olika aktiviteter och moment samtalar vi om vad vi tränar(samarbete, turtagning, koordination, kondition)
 • Vi samtalar om upplevelser av de olika aktiviteterna vi gör. 

 • Vi arbetar med allemansrätten genom att se på film, repetera kunskapen med samtal och övningar så att vi vet vad som gäller när vi är ute i naturen.

 • Vi bekantar oss med närmiljön genom olika lekar och spel utomhus.
 • Vi provar på olika orienteringsövningar både inne och ute.

 

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att delta på de olika momenten.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3