👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

När hundarna kommer

Skapad 2020-03-28 08:54 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Du kommer att läsa boken "När hundarna kommer" av Jessica Schiefauer. Du kommer att arbeta med boken genom att göra uppgifter och svara på frågor där du visar att du kan tolka och analysera.

Innehåll

 

Vad kommer vi att göra på lektionerna:

 • Vi kommer att arbeta med läsförståelse genom att läsa ett avsnitt i taget och göra uppgifter till. Uppgifterna kommer att vara både muntliga och skriftliga. 
 • Vi kommer under läsningen att träna på olika lässtrategier.

De lässtrategier vi kommer att arbeta med är:

 • Skapa förförståelse
 • Strategier för ökad ordförståelse
 • Strategier för att komma ihåg vad vi läser när texterna blir långa och svåra
 • Förutse händelser
 • Strategier för att läsa mellan raderna och tolka budskap i texter

Vad kommer att bedömas:

 • Muntlig interaktion
 • Analysuppgift på boken
 • Läsförståelse

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9