Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5 v.14-20

Skapad 2020-03-29 21:06 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Eleverna ska lära sig hur en saga är uppbyggd med inledning, handling och avslutning. De ska skriva en saga där samtliga delar finns med, samt skapa bilder till texten. Eleverna läser sagorna högt och visar sagorna i helklass för att öva muntligt framträdande.

Innehåll

Sagotema v.14-20

Lektionsplan för åk 5, ämne Svenska

Jacqueline Bustos (Kelly)

 

KURSKOD TILL CLASSROOM  3lklb3u

SYFTE

Eleverna ska lära sig hur en saga är uppbyggd med inledning, handling och avslutning. De ska skriva en saga där samtliga delar finns med, samt skapa bilder till texten. Eleverna läser sagorna högt och visar sagorna i helklass för att öva muntligt framträdande.

Under några veckor skall vi arbeta med sagor och få en inblick i sagans värld. Vi skall bl.a. lyssna på olika sagor, ta reda på vilka sagoingredienser det finns och skriva egna sagor.

MÅL

  • Läsa och lyssna på sagor från olika sagoförfattare, tex HC Andersen, Bröderna Grimm
  • Vad kännetecknar en saga, hur kan man inleda en saga, typiska sagoingredienser, hur kan man avsluta en saga?
  • Skriva egna sagor 
  • Arbeta med respons av sagorna
  • Bildarbete.

MATERIAL SOM BEHÖVS

Vi kommer att arbeta med Ipad och classroom

Alla instruktioner har redan lagts ut på classroom.

AKTIVITET

·        Läsa sagor från olika sagoförfattare 

·        Diskutera sagor och sagoingredienser

·        Skriva egna sagor

·        Ge respons till en klasskamrat vad hon/han kan göra för att förbättra sin saga, samt ta emot respons och bearbeta sin egen saga.

 

BEDÖMNING

I klassrummet sker bedömning. Elever och lärare bedömer sina egna och kamraters prestationer och resultat hela tiden

 

ORDINARIE PLANERING

ORDINARIE PLANERING

Vecka       måndag               tisdag                    onsdag                   torsdag             fredag

 

14

 

 

Läsa 10 min

 

GOTD

 

 

 

Bröderna Lejonhjärta, del 2 av 10

 

 

-GOTD

 

Bröderna Lejonhjärta, del 3 av 10

 

GOTD

 

 

 

Bröderna Lejonhjärta, del 4 av 10

 

 

Biblioteket

 

Skriva brev till Stockholm

 

 

Bröderna Lejonhjärta, del 5 av 10

 

 Lämna in brevet.

 

 

15

påsklov

påsklov

påsklov

påsklov

påsklov

16

 

Bröderna Lejonhjärta, del 6 av 10

 

Sagotema

 

Vad är en saga?.

 

Hur är sagans uppbyggnad?

 

 

Bröderna Lejonhjärta, del 7 av 10

 

Lyssna och analysera på sagor, t ex

Rödluvan

 

Läsa olika sagor i grupp

 

Varje grupp ska återberätta sagan.

I helklass

 

 

Bröderna Lejonhjärta, del 8 av 10

 

 

 

Bröderna Lejonhjärta, del 9 av 10

Bibloteket

 

Bröderna Lejonhjärta, del 10 av 10

 

- Gå genom din planering med en klasskamrat och ge varandra idéer om sagan.

 

 

17

Läsa i par om olika sagor.

 

Varje grupp ska återberätta sagan.

I helklass.

 

 

Varje grupp ska återberätta sagan.

I helklass

 

 

Orientering

 Återberätta och presentera sagan

 

Bibloteket

Planera din egen saga.

Instruktionerna finns på classroom

 

18

 

- Gå genom din planering med en klasskamrat och ge varandra idéer om sagan.

-Börja skriva egen saga.

 

Turid - en vikingasaga, del 1

 

-läs 10 min

 

-Försätt med skrivandet och tänk på bilder till din saga

 

- Turid - en vikingasaga, del 2

 

 

- Försätt med skrivandet.

 

Turid - en vikingasaga, del 3

 

Turid - en vikingasaga, del 4

Försätt med skrivandet.

 

Turid - en vikingasaga, del 5

 

 

. Försätt med skrivandet.

 

19

 

Turid - en vikingasaga, del 6

Bearbeta detaljerna på sagan.

 

Rita bilderna (sagobild) som passar till din saga.

 

Turid - en vikingasaga, del 7

 

Bli färdig med din saga

 

Turid - en vikingasaga, del 8

Fixa detaljerna till inlämningen

.

 

 

 

Bibliotek

 

Lämna in saga för kamratrespons och läs din kamrats saga.

 

Ge kamratrespons (Muntligt) 

 

Är du sjuk idag så mejla  din respons till mig.

20

Bearbeta din saga utifrån feedback från din kamrat

Gå genom din saga och gör eventuella förbättringar.

 

Lämna in sagan

 

 

Vi kommer att läsa högt några sagor

 


 

 

 

        

https://www.youtube.com/watch?v=9RjcEXX6FhU&list=PLSUUTxASBMtybU0HH_CJglJz2IlV-c2nK

https://www.youtube.com/watch?v=J91YRsV9jZw&list=PLSUUTxASBMtybU0HH_CJglJz2IlV-c2nK&index=18 (Rödluvan)

https://www.youtube.com/watch?v=063Jrau4t1Q&list=PLSUUTxASBMtybU0HH_CJglJz2IlV-c2nK&index=23 (Törnrosa)

https://www.youtube.com/watch?v=psuTzF0cJPU&list=PLSUUTxASBMtybU0HH_CJglJz2IlV-c2nK&index=24 (Kejsaren nya kläder)

https://www.youtube.com/watch?v=nuyRL_qIzQk&list=PLSUUTxASBMtybU0HH_CJglJz2IlV-c2nK&index=25 Haren och sköldpaddan

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: