👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sve: Retorik

Skapad 2020-03-30 08:52 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 9 Svenska
Du får träna på att tillämpa de retoriska grundstenarna i debatter och i tal.

Innehåll

Mål:
Känna till begrepp inom retorik.
Kunna debattera och hålla tal enligt retorikens grunder. 

Uppgifter

 • Sve: Retorik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Retorik och debatt

Okej
Bra
Bättre
Kunskapskrav
Eleven kan samtala om och diskutera varierade ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierade ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierade ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Innehåll/resonemang
Åsikten är presenterad och stöds till viss del av argument.
Åsikten är tydligt presenterad och argumenten stöder åsikten.
Åsikten är tydligt presenterad och argumenten är underbyggda med hjälp av fakta- och statistikargument, expertutlåtanden, undersökningar samt plånboksargument och känsloargument. Motargument bemöts.
Kommunikation
Eleven visar viss anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och visa engagemang och trovärdighet.
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt, med inlevelse, engagemang och trovärdighet.
Eleven visar god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt, med inlevelse, engagemang och trovärdighet samt med tydligt språk, betoning på viktiga ord och med en god kontakt med mottagaren/opponenten.

Sv
Hålla tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikativ kvalité
Syfte och sammanhang
Din redogörelse är inte anpassad till syfte och sammanhang.
Din redogörelse har viss anpassning till syfte och sammanhang.
Din redogörelse har relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Din redogörelse har god anpassning till syfte och sammanhang.
Medveten om mottagare
Du anpassar inte ditt språk till de som lyssnar.
Du försöker anpassa språket så att de som lyssnar förstår vad du pratar om t ex genom att du försöker förklara svåra ord.
Du anpassar språket så att de som lyssnar förstår vad du pratar om t ex genom att du förklarar svåra ord.
Du anpassar språket på ett medvetet sätt.
Innehåll
DIn redogörelse är för kortfattad.
Du redogör för ditt ämne på ett enkelt och kortfattat sätt.
Du redogör för ditt ämne på ett utvecklat sätt dvs innehållet är tydligt och du har egna tankegångar kring innehållet.
Du redogör för ditt ämne på ett välutvecklat sätt, vilket leder till att du förmedlar upplevelser och engagemang på ett trovärdigt sätt.
Struktur
Det är svårt för lyssnaren att följa med i din redogörelse.
Du har en i huvudsak fungerande struktur dvs en röd tråd i din redogörelse.
Du har en relativt väl fungerande struktur dvs en röd tråd i din redogörelse.
Du har en väl fungerande struktur, vilket bl a innebär att du har naturliga övergångar mellan olika avsnitt.
Du har tänkt igenom innehållet och försöker t ex göra en intresseväckande inledning och en genomtänkt avslutning.
Du har tänkt igenom innehållet och har t ex en intresseväckande inledning och en genomtänkt avslutning.
Språk
Ordval
Du använder ord som du inte själv behärskar.
Du använder ett enkelt språk
Du använder ett mer varierat språk och förklarar svåra ord.
Du formulerar dig väl genom ett varierat ordförråd och ett personligt och uttrycksfullt språk.
Presentation
Självständighet från manus/ Kontakt med åhörarna
Du är låst vid anteckningar vilket leder till att du inte möter lyssnarna.
Du redovisar med anteckningar som stöd och får då viss kontakt med lyssnarna.
Du talar fritt och ledigt med anteckningar som stöd och får då kontakt med lyssnarna
Du talar fritt på ett övertygande sätt, möter lyssnarna och vet hur du ska fånga deras intresse
Röst och kroppspråk
Det är svårt att höra vad du säger.
Du talar tydligt så alla hör.
Du talar tydligt och är medveten om din röst och ditt kroppspråk
Du talar tydligt och är medveten om din röst och ditt kroppspråk på ett medvetet sätt t ex genom varierat tonfall, olika tempo pauser och gester.
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Du använder inga hjälpmedel
Du använder hjälpmedel med en viss otydlighet.
Du använder hjälpmedel som en naturlig del i din redogörelse.
Du använder dig fritt av hjälpmedel som bidrar till att förtydliga redogörelsen.