Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1 vt20

Skapad 2020-03-30 08:50 i Lingenässkolan Kristianstad
Musikhistoria- olika epoker 50-90-tal Sjunga och markera rytmer i grupp och samfällt Träna adventssånger till 2:ans adventsföreställning.
Grundskola 1 – 3 Musik
I musik kommer du att få lära dig nya sånger och öva vidare på de sånger du har lärt dig. Du kommer att få sjunga och spela tillsammans med dina kamrater. Du kommer att få vara med och skapa musik genom att använda dig av bl.a. rytminstrument och rörelser. Du kommer att få prata om musik som vi har lyssnat på tillsammans.

Innehåll

 

Vad ska jag lära mig?

 

Du ska 

 • öva på svenska kända barnvisor
 • lära dig nya sånger i olika genrer samt att underhålla de sånger vi redan har lärt oss
 • öva på att sjunga unisont, tillsammans med andra och växelvis
 • använda rösten och kroppen på olika sätt tillsammans med musik
 • lära dig om takt och rytm
 • få använda olika rytminstrument

 

Viktiga begrepp du ska lära dig:

 • union sång
 • takt
 • rytm
 • melodi
 • vers
 • refräng

 

Hur ska jag lära mig?

Du ska få lära dig genom att 

 • lyssna på olika sorters musik och sjunga tillsammans
 • lära dig sånger som på olika sätt hänger ihop med våra årstider och högtider
 • öva vidare på den sång repertoar vi redan har
 • delta i olika sorters sång- och rymtlekar
 • samtala om sångernas innehåll, tempo och musikstilar
 • öva på takter, pulser och tempo genom att spela på rytminstrument, klappa, röra oss, dansa och prata om det vi gör
 • prova på att använda rytminstrument

 

Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

Det gör du genom att du

 • spelar på rytminstrument tillsammans med andra
 • sjunger tillsammans med andra 
 • skapar musik i olika former genom att använda dig av ljud, rytmer och rörelser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
MUSIK åk 1-3

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

-------------->
-------------->
-------------->
-------------->
SPELA
Ex: enkla rytmer med rytminstrument i grupp.
 • Mu
Deltar i enkla former av spel tillsammans med andra.
Deltar i spel och anpassar med stöd sitt spelande efter takt/rytm. .
Deltar i spel och anpassar sitt spelande efter takt/rytm (flyt och timing).
SJUNGA
unison sång och växelsång
 • Mu
Sjunger i enkla former i gemensam sång.
Sjunger i gemensam sång och anpassar sig med stöd efter takt/rytm.
Sjunger i olika former av gemensam sång. Anpassar sig efter takt/rytm.
Sjunger i olika former av gemensam sång med god säkerhet. Anpassar sig efter takt/rytm och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: