Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - drivkrafter och utveckling, möjligheter och risker

Skapad 2020-03-30 10:27 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Teknik
I området kommer vi fokusera på vad tekniken har för syfte, vilka drivkrafter som får teknik att utvecklas samt hur tekniska lösningar kan skilja sig utifrån behov och resurser. Vi kommer också fokusera på internet och vilka möjligheter samt risker som finns med internet som tekniskt system.

Innehåll

Vecka 14-15: Repetition och fördjupning - teknikens drivkrafter samt fyra funktioner

- Förstå och kunna ge exempel på teknikens fyra funktioner.

- Kunna ge exempel på hur tekniska lösningar kan skilja sig utifrån behov och tillgång till naturresurser.

- Kunna ge någon anledning till varför teknik utvecklas.

 

Begrepp: Lagra, transportera, transformera, styr- och reglera, drivkraft, naturresurs, teknisk lösning

Bedömning: Socrativetest onsdag v.17

 

Vecka 17-18: Tekniska system, hållbarhet och livscykelanalys av elektronik

- Kunna ge exempel på några tekniska lösningar samt något tekniskt system.

- Kunna förklara hur olika delar samverkar i ett tekniskt system. 

- Ge exempel på hur produktion av elektronik kan påverka miljön. (LCA)

Begrepp: Tekniskt system, livscykelanalys, återvinning, återanvändning, energiförbrukning, kretslopp

 

Studi uppdrag v.17 - Ska vara genomförda 24/4

- System och delsystem

- Rening av dricksvatten

- Rening av avloppsvatten

- Värme i vardagen

- Värmepumpar

 

Ugglans NO om livscykelanalys

Bedömning: Livscykelanalys inlämning  5/5 (9A), 6/5 (9B), 6/5(9ECF)

 

Vecka 19, 1 lektion: Internet 

- Vad är internet?

- Historisk överblick

 

Studi - uppdrag:

Internet

Wi-fi

Mobilnätet

 

Vecka 19-20: AI - risker och möjligheter

Forskning.nu - AI kunskapsöversikt

Titta på kortfilmerna i kunskapsöversikten:

1. Artificiell intelligens

2. Maskininlärning

4. Självständiga system

5. Risker och etik

6. Jobb och fritid

7. Demokratin

8. Superintelligens.

 

Länkar till inscannat material från boken "Livet med AI"

Vad är AI?

AI - självkörande system

AI - drivkrafter inom vården

AI i Sverige

AI i skolan

AI - ny teknik för framtiden

 

 • Bedömning: seminarium torsdag/fredag v.20


  Frågor som kommer att behandlas under seminariet:

  Vad är artificiell intelligens?
  Vad används AI till? Ge exempel.
  Vad finns det för möjligheter med AI?
  Finns det några risker med AI?
  Hur kan AI påverka individ, samhälle och miljö idag och i framtiden?
Fördjupning och tips:
Artikel - AI används för att simulera pandemier
Artikel - AI används i projekt för att rädda korallrev
Artikel - AI hotar 29% av jobben i Stockholm
Artikel - AI för hjärtdiagnoser
Max Tegmarks sommarprat om AI.

 

MÅL EFTER OMRÅDET: Du ska...

 • Kunna ge exempel på och resonera kring varför teknik utvecklas.

 • Känna till och kunna ge exempel på teknikens fyra funktioner.

 • Veta vad en naturresurs är. 

 • Kunna ge exempel på några tekniska lösningar.

 • Kunna redogöra för en livscykelanalys.

 • Kunna förklara internet samt några andra tekniska system och hur olika delar samverkar

 • Veta vad ett tekniskt system är.

 • Kunna ge exempel på möjligheter samt risker med internet/AI.

Uppgifter

 • Frågor om AI

 • Seminarium teknik - AI

 • Livscykelanalys av en elektronisk pryl

 • Livscykelanalys av en elektronisk pryl

 • Livscykelanalys av en elektronisk pryl

 • Livscykelanalys av elektronisk pryl

 • Livscykelanalys av elektronisk pryl

 • Studiuppdrag vecka 17

 • Studiuppdrag vecka 17

 • Studiuppdrag vecka 17

 • Faktahäfte - teknik löser problem

 • Socrativetest v 17

 • Inlämning av frågesvar v 15

 • Livscykelanalys av elektronisk pryl

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk

Matriser

Tk
Teknik - drivkrafter och utveckling, möjligheter och risker

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningar - Begrepp
Användning av ämnesspecifika begrepp. Visa din kunskap i samtliga bedömningar.
Bristfällig
Viss användning
Relativt god användning
God användning.
Tekniska lösningar
Beskrivning av tekniska lösningar/tekniska system utifrån ändamålsenlighet och funktion. Visa din kunskap i studiuppdragen samt bedömingen v.20.
Kan ej identifiera hur delar samverkar.
hur enkelt identifierbara delar samverkar.
hur ingående delar samverkar
hur ingående delar samverkar
Resonemang - drivkrafter
Förmåga att föra underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Visa din kunskap i socrativetestet samt bedömningen v.20.
Bristfällig
Enkla och till viss del
Välutvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Resonemang - individ, miljö & samhälle
Förmåga att föra underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. Visa din kunskap i livscykelanalysen samt bedömingen v.20
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Bristfällig
Enkla och till viss del
Välutvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl

Tk
Teknik - drivkrafter och utveckling, möjligheter och risker

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: