Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Le voyage (åk 9 - 6)

Skapad 2020-03-30 11:47 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
You plan a trip! Paris or Nice? Hotel or rent a house? You also need to know how to order at a restaurant.

Innehåll

Detta är det sista arbetsområdet i franska. Du lär dig beställa på restaurang och du lär dig ett annat tempus för dåtid; imparfait. Arbetsområdet avslutas med ett prov, tisdagen den 12 maj, v 20. / This is the last focus-area in French. You will learn how to order at a restaurant and you will also learn another past tense; imparfait. There will be a test, Tuesday the 12th of May, week 20.

 

Innehåll/ Content: 

Texter/ texts:

Vacances à Marrakech (kapitel 3a) /(chapter 3a)

Au resto (häfte/booklet)

Quand j'étais petit (häfte/booklet)

Extra-texter (för dig som är snabb)/ Extra-texts (for the one who have time): Une bonne surprise (kapitel 3b)/ (chapter 3b),

 

Nytt ordförråd/ New vocabulary: 

Gå på restaurang, beställa, mat /go to the restaurant, expressions to order, food

Bo på hotell, boka ett rum/ stay at a hotel, expressions to book a room

Ny grammatik:

Indirekt objekt/ indirect object: parler à quelqu’un (=tala med någon/ talk to somebody):

Il me (te, lui, lui, nous, vous, leur) parle.

partitiv artikel som används vid uppräkning av en obestämd mängd/ partitive article, used when the amount is unknown or inexact; du lait (= mjölk/milk), de l'eau (=vatten/water), de la confiture (=sylt/jam), des cerises (=körsbär/cherries)

mängduttryck /expressions of quantity; un verre de lait (= ett glas mjölk/ a glass of milk), une bouteille d’eau (= en flaska vatten/a bottle of water), un pot de confiture (= a burk sylt/ a jar of jam)

L'imparfait: används för att beskriva hur det brukade vara, en vana i dåtiden, hur någon såg ut/ is used to describe how it used to be, a habit in past tense, what someone looked like

 

 Realia:

Lära dig lite fakta om Paris. /Learn some facts about Paris

 

Mål/Goals:

Du kan berätta om en resa; hotellet, platsen samt beställa ett rum. Du kan även göra en beställning på restaurang. / You can tell about a trip, the hotel, the site and order a room. You can also order at a restaurant.

 

Material:

Lärobok Chez nous 4, kapitel 3a, 3b/ Textbook and workbook Chez nous 4, chapter 3a, 3b

Häfte/ booklet: Au restaurant + L'imparfait + À l'hôtel

www.ovningsmastaren.se

 

Bedömning/ assessment:

Skriftligt prov, tisdagen den 12 maj, v 20. / Written test, Tuesday the 12th of May, week 20.

 

 

  •  

Arbetsgång

v. 17 - 3 lek

20/4

Kapitel(chapter) 3a - Coup d'envoi, läsförståelse av texten (reading comprehension of the text), övning (exercise) 1-3 (4), 11 (12)

21/4

Hörförståelseprov/ Listening comprehension test

22/4

Indirekt objekt - övning(ex) 6 -, verb med indirekt objekt (verbs that take indirect object) - Läxa (HW): direkt och indirekt objekt,  till onsdag  29 april - övn 7 (for Wednesday April 29th - ex 7)

 

v. 18 - 3 lek

 

27/4

Au resto - text + uttryck (texts and expressions) - Läxa till måndag 4 maj (HW for May 4th)

28/4

Les cornichons - chanson

Partitiv artikel - matglosor (Partitive article - food vocabulary)

ÖB (WB) s 80-81, övn (ex) 7-8

29/4

Mängduttryck + partitiv artikel + mat - läxa till onsdag 6 maj (Expressions of quantity + partitive article + food - HW for May 6th)

 

v. 19 - 3 lek

4/5

Läxförhör restaurang-glosor (HW check, restaurant vocabulary)

Imparfait - genomgång (introduction) + Quand j'étais petit

Läxa (HW): imparfait

 

5/5

Imparfait - passé composé

 

6/5

Läxförhör (HW check): mängduttryck + partitiv artikel + mat (Expressions of quantity + partitive article + food)

Imparfait - passé composé

Hôtel

 

v. 20 - 3 lek

11/5

Läxförhör (HW check): imparfait

Hôtel

12/5

Prov/ Test

13/5

Film: Le fabuleux destin d'Amélie Poulin

 

v. 21 - 3 lek

18/5

Film: Le fabuleux destin d'Amélie Poulin

19/5

Paris

20/5

Paris

 

 

v. 22 - 3 lek

25/5

 

26/5

 

27/5

 

 

 

Uppgifter

  • Imparfait HW for Monday 11th

  • To revise for the test

  • Homework for May 6th

  • Homework for May 4th

  • Homework for Wednesday the 29th of April

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: