👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstaskolan år 4 Förklarande texter

Skapad 2020-03-30 13:43 i Årstaskolan Uppsala
Planering av arbete med förklarande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet 4.
Grundskola 4 Svenska
Vi arbeta med förklarande text. Vi kommer att lära oss hur förklarande texter är uppbyggda, vilka delar de brukar bestå av och vilken verbform man brukar använda. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text.

Innehåll

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Veta vad en definition är.
 • Kunna använda bilder som kompletterar förklaringen i texten.
 • Veta vad presens är.
 • Vet vad begreppet ämnesspecifika ord betyder.
 • Kunna berätta vad sambandsord betyder och ge några exempel.
 • Kunna berätta om de språkliga drag en förklarande text har.
 • Skriva och organisera en text.

 

Arbetssätt

 • Du kommer att arbeta med förklarande texter i helklass för att du ska lära dig den förklarande textens struktur.
 • Du kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska för förklarande text.
 • Du ska skriva en förklarande text.
 • Du ska söka fakta och beskriva varför du valt den källa du gjort.
 • Du ska bearbeta din text och ge kamratrespons på annan elevs text.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6