👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP Bildanalys och serier

Skapad 2020-03-30 17:54 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
I det här området ska ni få arbeta med författarperspektiv och mottagning på ett nytt sätt. Ni ska få analysera bilder från böcker, film och nyhetsartiklar och själva få skapa bilder i form av korta serier.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här området ska ni få arbeta med författarperspektiv och mottagning på ett nytt sätt. Ni ska få analysera bilder från böcker, film och nyhetsartiklar och själva få skapa bilder i form av korta serier.

Innehåll

I det här området ska ni få arbeta med författarperspektiv och mottagning på ett nytt sätt. Ni ska få analysera bilder från böcker, film och nyhetsartiklar och själva få skapa bilder i form av korta serier. Ni ska ha muntliga och skriftliga uppgifter som grundar sig i NEs planering:

 https://laromedel.ne.se/material/reader/249/10865

Ni ska därefter skapa en egen serie där ni visar att ni kan ta hänsyn till olika tekniker som används vid serier som att välja bildperspektiv och typ av anföring, exempelvis. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bildanalys och serier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Filmanalys
Du visar att du har valt en film som bygger på en berättelse. I den kan du se att hur den filmas kan påverka hur den uppfattas, och kan förklara det på några olika sätt.
Du visar att du har valt en film som bygger på en berättelse. I din analys visar du att du förstår begrepp som perspektiv och tempo och vad de gör för hur filmen uppfattas.
Du visar att du har valt en film som bygger på en berättelse. I din analys visar du att du förstår hur olika typer av filmande, när det gäller effekter, perspektiv, klipp och tempo påverkar hur filmen uppfattas.
Du visar att du har valt en film som bygger på en berättelse. Din analys visar att du har ett helhetsgrepp om filmen. Du ser hur olika typer av filmande påverkar intrycket den ger, och kommenterar också sådant som filmen och dess berättelse hänvisar till.
Serieskapande
Du har skapat en serie där berättelsen inte främst drivs av ord utan av bilder.
I din bildberättelse förmedlar du på olika tydliga sätt relationer mellan olika karaktärer och andra saker som förekommer i dina rutor.
Din bildberättelse använder sig av olika typer av hjälpmedel för att skildra hur historien fortskrider och hur relationerna mellan karaktärerna utvecklas och förändras.
Din bildberättelse har ett helhetsgrepp och olika verkningsmedel som storlek, perspektiv, sätt att prata och kroppsspråk samverkar för att på olika sätt stödja och förmedla historien.