Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik matris

Skapad 2020-03-30 20:58 i Hindås skola Härryda
Pedagogisk planering teknik år 5
Grundskola 4 – 6 Teknik
Teknik finns faktiskt överallt omkring oss! För att förstå hur allt fungerar är det bra att kunna en del teknik!

Innehåll

Det här ska vi göra:

-Vad är teknik?

-Förvara och förpacka

-Bygga och bo

-Energi i vatten och vind

-Teknik med papper och penna

-Resor och transporter

-Teknik i framtiden

Så här gör vi:

-Grundboken: texter och övningar

-Övningar

-Filmer

-Samtal och diskussioner

Konkreta mål:

När du arbetar med teknik ska du utveckla din förmåga att fundera kring och se tekniska lösningar. Du ska även se och förstå varför lösningen finns och varför den finns. Du ska även träna din förmåga att se problem och behov som kan lösas med teknik. Du ska även få träna på att hitta på egna lösningar.

Du kommer att träna på olika ord som handlar om teknik, och då kommer du att förstå vad de betyder.

 

Det är viktigt att du förstår att olika val av teknik påverkar vår miljö.

Du kommer att undersöka hur tekniken har utvecklats från förr till nu, och även framåt i tiden.

 

Undervisning och arbetssätt:

Du kommer att få se på filmer om teknik. Du kommer att få dokumentera  efter varje pass.

Du kommer att få arbeta själv, och tillsammans med andra.

 

Bedömning:

Vi tittar på din förmåga att samarbeta, komma med lösningar och idéer, samt dokumentera. Du kommer att få en matris, där du kan se vad som ingår i bedömningen. Matrisen finns även med i den här planeringen.

Uppgifter

 • Funktioner och konstruktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik åk 4-6

Undersöka tekniska lösningar

Behöver träna mer
Har förväntade kunskaper för åk 5
E
C
A
Förmågan att använda ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver och ger exempel.
Du förklarar.
Du förklarar.
Förmågan att beskriva hur delarna samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du beskriver och ger exempel på några ingående delar som samverkar
Du beskriver och kan visa på samband på ett utvecklat sätt.
Du beskriver och kan visa på samband på ett välutvecklat sätt.
Förmågan att beskriva några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som använts.
Du beskriver på ett enkelt sätt och ger exempel.
Du beskriver och kan visa på samband på ett utvecklat sätt.
Du beskriver och kan visa på samband på ett välutvecklat sätt

Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

Behöver träna mer
Har förväntade kunskaper för åk 5
E
C
A
Förmågan att undersöka möjliga idéer till lösningar.
Du prövar möjliga idéer
Du prövar och omprövar
Du prövar och omprövar systematiskt möjliga idéer
Förmågan att utforma fysiska eller digitala modeller.
Du utformar enkla modeller
Du utformar utvecklade modeller
Du utformar välutvecklade och genomarbetade modeller.
Förmågan att formulera och välja handlingsalternativ.
Du bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Förmågan att dokumentera arbetet med skisser, modeller, ritningar, eller rapporter där intentionen med arbetet synliggörs.
Förmågan att dokumentera arbetet med skisser, modeller, ritningar, eller rapporter där intentionen med arbetet synliggörs.
Du gör utvecklade dokumentationer där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Föra resonemang

Behöver träna mer
Har förväntade kunskaper för åk 5
E
C
A
Förmågan att föra resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Förmågan att föra resonemang om tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: