Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 6

Skapad 2020-03-31 08:55 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Det här jobbar vi med i samhällskunskap i åk 6.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi repeterar det vi lärde oss i 4:an och 5:an om hur Sveriges styrs och hur vår demokrati är uppbyggd med politiska partier, riksdag och regering. Vi lär oss om lagar, brott och straff och en del om privatekonomi. Vi pratar om familjen och olika levnadsformer, sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 13- 20 vårterminen 2020.

 

Syfte- VARFÖR?

Du ska utveckla förmågan att

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
  • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Centralt innehåll- VAD?

När arbetsområdet är slut ska du kunna...

...förklara vad som menas med ett demokratiskt beslut.

...vilka partier som ingår i riksdagen och i regeringen.

...berätta om  hur Sverige styrs med kommun, landsting, riksdag och regering.

...avgöra vad som är lämpligt att ta upp på klassrådet.

...förklara skillnaden mellan demokrati och diktatur.

...ge exempel på hur man kan påverka ett politiskt beslut. 

...förstå och använda begrepp som t.ex. block, partier, regering och riksdag, majoritet, minoritet,  jämlikhet, jämställdhet, moral, empati, könsroller m.fl. 

...berätta om hur olika familjer kan se ut

...redogöra för relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion

...berätta om samhällets behov av lagar och regler och konsekvenser av kriminalitet

 

Undervisning - HUR?

Vi arbetar med utgångspunkt i boken "Koll på Samhället"

Vi läser texter och ser filmer tillsammans och diskuterar samhällsfrågor utifrån dessa.

Vi arbetar med instuderingsfrågor och diskussionsfrågor tillsammans i smågrupper. 

Vi dramatiserar en rättegång i klassrummet. 

 

Bedömning-

VISA vad du kan!

Du deltar aktivt i diskussionerna (det har du möjlighet att visa både  i par, grupper och i helklass). Du diskuterar samhällsfrågor med underbyggda resonemang, (du ger exempel och förklarar varför.)  

Du visar vad du kan genom att svara skriftligt eller muntligt på frågor.

När du diskuterar och visar vad du lärt dig använder du dig av ord och begrepp som hör till ämnet. 

 

 

Matriser

Sh
Samhällskunskap år 4-6

Samhällskunskap 4-6

På väg mot
E
C
A
Kunskaper i samhällskunskap
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Begreppsförmåga
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Undersöka samhällsfrågor
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra.
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett utvecklat sätt vad olika människor tycker om händelser som du känner till i samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett välutvecklat sätt vad olika människor tycker om händelser som du känner till i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: