Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FILM Mötet

Skapad 2020-03-31 09:46 i Kilafors skola F-9 Bollnäs
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 7 Bild
I det här arbetsområdet kommer ni att skapa egna kortfilmer. Ni kommer att arbeta i grupp. Ni kommer att välja på spelfilm eller animerad film.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Under det här arbetsområdet ligger fokus på fokus på att  uttrycka sig med en film. Animerad eller spelfilm. Ni kommer att arbeta med digitala tekniker då ni filmar och redigerar. Ni gör en kort film samt en trailer till filmen. Efter det gör ni en affisch digitalt i programmet canva. Sen skriver ni en utvärdering med dina reflektioner. Ni jobbar i grupp men skriver utvärdering individuellt.

TEMAT på filmen är MÖTET

Hur ska vi arbeta?

Vi inleder arbetet med en gemensam genomgång där vi pratar om vad som är viktigt att tänka på när ni gör film. Vi kollar också på några filmer för inspiration. Det praktiska arbetet sker sedan i grupper. Tillsammans kommer ni på en berättelse som handlar om ett möte och skapar ett synopsis utifrån er historia. Ett synopsis är ett bildmanus där ni med enkla skisser beskriver de olika scenerna, vad som händer och eventuella ljudeffekter.  Ni skissar på en storyboard ni får av mig.

Väljer ni animerad film gör ni figurer i lera och jobbar med stop motion.

Ni gör även en trailer till filmen.

Ni gör en filmaffisch digitalt i canva.

I utvärderingen beskriver du hur du arbetat.

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du och din grupp arbetar tillsammans fram en berättelse som er film ska handla om. 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Arbetet bedöms dels utifrån gruppens färdiga film och hur ni arbetat tillsammans under lektionerna. Hur ni arbetat med olika material i kulisser, rekvisita och figurer och hur ni arbetat med synopsis och skisser tas med i bedömningen. Din enskilda dokumentationen är även den en del av bedömningen. 

 

 

 

Matriser

Bl
Animerad film

E
C
A
Bildframställning
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beskriva
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: