Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 8

Skapad 2020-03-31 10:50 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 8 Geografi
Made in China, eller made in Sweden? Hur har produktion sett ut över tid? Vad har påverkat våra handelsmönster? Vad betyder egentligen Internet för våra konsumtionsvanor idag? är vi globaliserade? Dessa och fler frågor kommer vi att reda ut under vårens kurs i geografi.

Innehåll

I årskurs 8 ingår två huvudsakliga områden.

Dels brukar man läsa om hur vi människor har försörjt oss genom tiderna, hur vi gått från ett jordbrukarsamhälle till ett industrisamhälle och slutligen till ett tjänstesamhälle. Vi läser om hur olika det ser ut i olika delar av världen och orsaker och konsekvenser av detta. Vi läser vidare om hur olika transporter ser ut och hur dessa har förändrats och påverkat.Vi kommer in på begrepp som Globalisering.

Man läser även om befolkningsfördelning. Var bor människor och varför ser det ut som det gör. Bor vi i städer eller på landsbygd? Ser det olika ut i olika delar av världen, varför då?

 

Vi kommer att utgå ifrån boken Geografi 7-9 av från förlaget Capensis. Den ser ut så här:

 

Moment 1

Under de första veckorna, vecka 14 - 16, kommer jag att ha kort repetition från årskurs 7 kring kartkunskap och namngeografi. Kunskaperna som eleverna ska visa är följande:

 

"Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt."

 

Moment 2

Veckorna 17 - 20 kommer eleverna att jobba kring sidorna 92 -111 i boken. Sidorna handlar om hur vi människor försörjer oss och hur det sett ut historiskt. Vilka teknikutvecklingar har jordbruket genomgått? Hur har näringslivet förändrats? Hur har transporten av varor förändrats över tid? Vad är det som styr var man lägger företagen idag? För- och nackdelar med globalisering? Hur ser den internationella handeln ut idag? Är några frågor som vi reder ut.

VI kommer att avsluta detta moment med ett prov där eleverna får visa sina kunskaper i:

"Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta."

 

Moment 3

Veckorna 21 - 23 kommer eleverna att jobba kring sidorna 112 - 126 i boken. Sidorna handlar om var människor bor idag och varför, att människor flyttar och varför. hur det ser ut i olika delar av världen. Vi kommer att gå igenom begrepp som integration, assimilering, segregation och urbanisering. 

Vi kommer att avsluta detta moment med ett prov där eleverna får visa kunskaper i:

"Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt."

Uppgifter

  • ELANA - gör denna först! Migration 1

  • Uppgift - migration

  • Urbanisering

  • Analys av en befolkningspyramid

  • Begrepp - tisdag den 5/5

  • En svensk utvandrare

  • Exet ticket jordbruk

  • Exet ticket 2 - globalisering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: