👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Komunikation läsåret 20/21

Skapad 2020-03-31 13:40 i Hedekas skola Munkedal
Grundsärskola 4 – 6 Kommunikation
Under följande planering beskrivs det arbete som vi genomför med olika kommunikationssätt. Vi fortsätter detta arbete under kommande läsår men utökar de mål vi arbetar med.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbete är att utveckla elevens/elevernas språk och kommunikationsförmåga.

 

Läroplansmål;

 • Se nedan

Utifrån våra läroplansmål har vi formulerat följande mål för dig;

Mina mål;

 • Utöka din kommunikationsförmåga med hjälp av bildstöd
 • Utveckla din kommunikationsförmåga med hjälp av tecken
 • Utöka ditt ord och begreppsförråd

Vi arbetar mot att du skall kunna:

 • Vara i en grupp på mina villkor
 • Turas om i lek
 • Spela spel tillsammans med någon kamrat (i sällskap av en vuxen)
 • Jag säger ja och nej på mitt vis
 • Jag ber om hjälp på mitt vis
 • Jag säger tack på mitt vis
 • Jag säger varsågod på mitt vis

 

Undervisning

Vi arbetar med;

 • Bildstöd - som är aktuella för dig
 • Kort som är relevanta för dig
 • Arbeta med tecken som är relevanta för dig och de du har runt om dig
 • Arbete med ord och begrepp som är relevanta i ditt sammanhang och din vardag

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera detta arbete på följande vis

 • I din lärlogg på Unikum
 • I ditt arbetsmaterial som finns i klassrummet
 • Redogöra för din utveckling i samband med utvecklingssamtal, i vårt dokumentationsunderlag

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  4-6
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6