Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering

Skapad 2020-03-31 13:32 i Åsklosters förskola Varberg
Förskola
Digitalisering i barngruppen

Innehåll

Bakgrund

Barngruppen visar ett intresse för iPad och blue-bot. De är nyfikna när vi introducerar nya saker och detta vill vi ta vara på. Digitalisering är ett nytt mål i den nya läroplanen för förskolan (lpfö18). Vi anser att barn behöver förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv.

Ur läroplanen Lpfö18: Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

Ur läroplanen Lpfö18: ” Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.”

Vad?

 - Analog programmering 

-  Bluebot

-  Bluebot kopplat till app 

-  Green screen 

-  Skapa filmer 

Hur?

Vi kommer arbeta med detta projekt i olika gruppkonstelationer och vid olika undervisningstillfälle under dagen. Detta kommer att ske både inne och ute. Pedagogiska  lärmiljöer kommer skapas både inne och ute för att ge barn förutsättningar att utöva digitalisering i vardagen.

 

Syfte
Att öka barnens förutsättningar att möta olika digitaliserings verktyg

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: