👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Energi

Skapad 2020-03-31 15:07 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Energi och effekt är två begrepp som hör ihop med arbete. Vi ska lära oss om dessa begrepp som påverkar vår vardag så mycket.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Lampor, kaffemaskiner, tvättmaskiner, kylskåp och datorer – alla har tekniska beskrivningar som talar om hur mycket energi de använder under en viss tid. Det är stora mängder energi som behövs. Alla maskiner och apparater ska så klart göra tillräcklig nytta, men i framtiden måste det ske med lägre energianvändning. Energi som krävs för att driva alla maskiner och apparater måste dessutom produceras på ett hållbart sätt, så att vi inte förstör vår planet.

Innehåll

Period

v. 48-4

 

Undervisning

Genomgångar, räkneuppgifter, ne.se, fysikboken (s. 150-172, 104-106, 110-11 ), laborationer och filmer

 

Bedömning

Sker löpande, skriftligt prov i begreppsförmågan, skriftligt prov i kommunikationsförmågan.

 

Begrepp

Energiprincipen

Vad energi är

Energiformer

Energiomvandlingar

Arbete - Energi - Effekt - Elektrisk effekt

Olika energikällor

Verkningsgrad

Förnybara energikällor

Icke-förnybara källor

Magnetfält

Kraftlinjer

Hans Christian Örstedt

Elektromagnetism

Michael Faraday

Faradays ring

Induktion

Generator

Transformator

Elförsörjning och transport i Sverige

 

Inför Kommunikationsprov

Du kommer under detta prov få ett faktablad med fakta om tre olika Kraftverk. Du ska jämföra dessa tre och rekommendera en av dem. Du behöver alltså inför detta prov ha kunskap om Kolkraftverk, Naturgas, Olja, Kärnkraftverk, Vindkraftverk, Vattenkraftverk, Solenergi och Biobränslen.

Tänk på att i detta kommunikationsprov ska du,

- Ta ställning för ett kraftverk,

- Skriva två fördelar och en nackdel om det kraftverket, 

- Använda faktabladet genom att dina fördelar och nackdel utgår från någon fakta på faktabladet,

- Du ska resonera om fördelarna och nackdelen i flera led med hjälp av egen kunskap från NO-undervisningen,

- Hänvisa till varifrån fakta kommer (faktabladet, NO-lektioner, boken eller ne.se)

 

Perspektiv du kan resonera kring, ekologiska, hälsoperspektiv, samhällsperspektiv, miljöperspektiv. OBS! Inte ekonomiska perspektiv i NO.

 

Veckoplanering

v. 48 - Energi, Energiprincipen, Energiomvandlingar

v.49 - Arbete, Effekt, Energi - Räkneuppgifter

v. 50 - Magnetism, Elektromagnetism, Örstedt

v. 51 - Induktion, Generator, Transformator, Michael Faraday

v. 2 - Repetition, Induktion, Generator, Transformator

v. 3 - Energikällor

v. 4 - Begreppsprov och Kommunikationsprov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik

Insats krävs
E
C
A
Förmåga 1
Samtala och diskutera
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Insats krävs
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Förmåga 1
Använda information & anpassa framställning
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Insats krävs
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Förmåga 2
Använda utrustning
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Insats krävs
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förmåga 3
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Insats krävs
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Förmåga 3
Fysikaliska samband i vardag & samhälle
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Insats krävs
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.