Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rokoko 1700-talet

Skapad 2020-03-31 18:44 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Bild
Undersökande arbete. Eleverna ser några bilder och väljer en av dem för att analysera med anknytning till epoken. Eleven behöver hitta information om bilden och konstnären från internet och analysera bilden. Uppgiften finns under bilderna. Bland olika stilar väljer eleven den bild, som eleven tycker, representerar mest epoken och analyserar den bilden skriftligt.

Innehåll

Rokoko 1700-talet

Rokoko var som störst vid mitten av 1700-talet.

 Rokoko som konstinriktning bygger mycket på barockstilen men hade ett mjukare uttryck än barockens dramatik och skärpa.

 Målningarna blev mer drömlika under rokokon när konturer mjukas upp och färgskalan blev kallare.

 Ofta användes ljusa färger, inte sällan pastell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgift:

Jämför alla bilder och hitta särdrag av stilen.Titta om det finns något upprepande i bilderna?

Välj en av bilderna för att analysera den.

Hur kan man hitta bildens namn/titel och konstnären som målade bilden? T,ex. slå på internet eller i Google  ordet Barock, bläddra bilder och hitta information om den här bilden du söker  och om konstnären.

Förklara varför väljer du just denna bilden och på vilket sätt representerar bilden epoken, tycker du?  Det bli lättare att analysera bilden om du läser först information om konstnären och om bilden samt tittar noggrant på andra bilder .från samma epok.

Tänk även att konsthistoria kan inte separeras från vanligt historia, som ni läser på SO. 

 

Läs frågorna men skriv som flytande berättelse:

1) Vilka känslor väcker bilden? (Upplevelsen)

2) Vad föreställer bilden? Vad händer i bilden? (Figurer, föremål, miljö, händelser; denotationer)

3) Vilka är med i bild och vad har de för relation till varandra?

4) De viktigaste detaljerna som visar att tavlan hör till epoken.

5)  Hur är bilden uppbyggd (komposition, färg, form, ljus) och hur är den framställd, vilken teknik? (Denotationer)

6) Vad kommer man att tänka på när man ser på bilden? (Konnotationer)

7) Vem har gjort/beställt bilden (avsändaren)? 

Vem är bilden avsedd för? (målgrupp)

8) Vilket syfte (budskap) har bilden främst? (Vill den propagera, underhålla, göra reklam osv?)

9) Vilken effekt har bilden på dig som mottagaren?

10) Är bilden estetisk? Förklara ordet Estetik. Förklaringen hittar du på internet.

Om du träffar några ord som du kan inte förklara, sök på internet. Du får inte använda ord om du inte vet ordets betydelse.

 

Matriser

Bl
Kunskapskrav Bildanalys

Kunskapsmål
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
E
enkla och till viss del underbyggda resonemang enkelt sätt med
C
utvecklade och relativt väl utvecklat sätt med relativt god
A
välutvecklade och väl välutvecklat sätt med god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: