👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anläggningsförare - Process

Skapad 2020-04-01 07:41 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Anläggningsförare
Här kommer ni få lära er om Jordarters och bergarters egenskaper, funktion och hantering, ballastens användningsområden och kvalitet, anläggningsbranschens arbetsprocesser från planering till färdigt resultat och en hel del om maskiner och deras funktioner.

Innehåll

 

 • LIBER - Ballast
 • LIBER - Markbyggnad
 • LIBER - Gröna Ytor
 • Hjälpsystem
 • MASKIIN TEORI - Knappar och Reglage
 • MASKIN TEORI - Åtgärder före och efter körning

Uppgifter

 • LIBER - Ballast

 • Hjullastare - Knappar och Reglage

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för att planera arbetet och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
  Ana  -
 • Anläggningsbranschens arbetsprocesser från planering till färdigt resultat.
  Ana  -
 • Arbetsmetoder samt olika marktekniker.
  Ana  -
 • Olika typer av anläggningsmaterial och deras egenskaper, till exempel hållfasthet, packningsförmåga och dräneringsegenskaper.
  Ana  -
 • Jordarters och bergarters egenskaper, funktion och hantering.
  Ana  -
 • Ballastens användningsområden och kvalitet.
  Ana  -
 • Olika typer av verktyg och maskiner inom arbetsområdet.
  Ana  -
 • Anläggningsbranschens krav och villkor i förhållande till kunder, medarbetare och andra yrkeskategorier.
  Ana  -
 • Behörighet och säkerhet i arbetet, till exempel heta arbeten, säkerhet på väg och säkra lyft.
  Ana  -
 • Bedömning av risker för olycksfall, brand eller skada inför ett arbetsmoment.
  Ana  -
 • Förebyggande av olycksfall på arbetsplatsen genom att utföra egenkontroll samt använda säkerhetsföreskrifter och personlig skyddsutrustning. Ergonomiska hjälpmedel.
  Ana  -
 • Tolkning av ritningar, arbetsbeskrivningar och utförandekrav samt muntliga och skriftliga instruktioner.
  Ana  -
 • Arbete hos kund, till exempel kundbemötande, hänsynstagande och ansvarstagande.
  Ana  -